Taloustoimen tehtävänä on kaupungin menojen ja tulojen kertymisen seuranta ja maksuvalmiuden ylläpito, talousarvioesityksen valmistelu, tilinpäätöksen laadinta ja kokonaistalouden kehityksen seuranta. Taloushallinto myös tuottaa sisäistä tilastotietoja ja kustannuslaskelmia.

Vapautuksen hakeminen kunnallis- ja kiinteistöverosta

Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta päättää Verohallinto 1.1.2019 - 31.12.2021. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan vapauttamista veron ja viivästysseuraamusten maksamisesta joko osittain tai kokonaan. Vapautuksen voi saada ainoastaan erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa.

Verohallinto: verosta vapauttaminen


Suoraveloituksen päättyminen

Suoraveloituspalvelu poistui käytöstä koko maassa 31.12.2013. Tammikuun 2014 alusta lähtien kaupunki laskuttaa ainoastaan E-laskulla tai paperilaskulla. E-laskun voi ottaa käyttöön omassa verkkopankissa.


Laskutustiedot

Kaupungin laskutustiedot löytyvät kohdasta Asiointi - Laskutustiedot ja reskontra
Yhteystiedot

Talousjohtaja
Ella Rautio-Kuosku
040 673 4918
ella.rautio-kuosku(at)kiuruvesi.fi

Pääkirjanpitäjä
Marja Eerikinharju
040 527 2254
marja.eerikinharju(at)kiuruvesi.fi

Laskentasihteeri
Eija Ikonen
040 527 2519
eija.ikonen(at)kiuruvesi.fi

Laskentasihteeri
Arja Knuutinen
040 527 2535
arja.knuutinen(at)kiuruvesi.fi
Tilinpäätökset ja toimintakertomukset, tilintarkastuskertomukset ja kaupungin talous