Siirry sisältöön

Varhaiskasvatusta järjestetään perheen tarpeen mukaan osa- tai kokoaikaisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Päiväkotitoiminnan ulkopuolelle jäävien lasten hoidon tueksi on Kiuruvedellä avoimessa päiväkodissa ohjattua leikkitoimintaa.

 

Yhteystiedot

Rytkönen Susanna

Varhaiskasvatuksen johtaja
040 705 9586
susanna.rytkonen(at)kiuruvesi.fi

Leena Kämäräinen

Varhaiskasvatuksen laskutus / toimistosihteeri
040-5766484
leena.kamarainen(at)kiuruvesi.fi

Lappalainen Sari

Perhepäivähoidon ohjaaja

040 687 8461
sari.lappalainen(at)kiuruvesi.fi

Suunnitelmat ja ohjelmat

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä.
Kiuruveden varhaiskasvatussuunnitelma 2022

Lapsipoliittinen ohjelma

Lapsipoliittisella ohjelmalla halutaan turvata lapsilähtöisen toiminnan huomioiminen päätöksenteossa sekä antaa toiminnalle tavoitteet ja toimintalinjat. Ohjelma sisältää toimenpide-ehdotuksia sekä antaa kaupunkilaisille tietoa kaupungin lapsiasioiden hoidosta ja lasten osallistumismahdollisuuksista. Kiuruveden lapsipoliittinen ohjelma on kiuruvetisten lasten ja nuorten elinolojen, hyvinvoinnin ja heidän hyväkseen tehtävän toiminnan selonteko. Lapsi tarkoittaa tässä lapsipoliittisessa ohjelmassa 0-18-vuotiasta.
Lapsipoliittinen ohjelma

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet.  Toiminnassa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta.  Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat.  Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa.  Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toiminnassa huomioon.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma