Siirry sisältöön

Tekninen palvelukeskus vastaa kunnallisteknisten verkostojen, katujen ja kevytväylien sekä muiden yleisten alueiden, kuten puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja peruskorjauksesta.

Tienkäyttäjille turvataan tasapuoliset ja turvalliset liikkumisolot muun muassa parantamalla vanhaa katuverkostoa ja liikenneympäristöä suunnitelmallisesti ja ohjaamalla julkista rahoitusta ja suunnitteluapua yksityistieverkoston kunnostamiseen sekä vaikuttamalla yleisten teiden parantamishankkeisiin.


Mikä on katusuunnitelma?

Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan. Katusuunnitelmassa esitetään kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystysmateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelmien käynnistymisestä ilmoitetaan kohteesta riippuen joko sanomalehdessä tai suoraan katuvarren kiinteistöille. Suunnitelmista ilmoitetaan myös näillä internetsivuilla. Ilmoituksessa mainitaan pääpiirteittäin kadulla tehtävät toimenpiteet ja suunnittelijat yhteystietoineen. Ilmoituksessa on lisäksi mainittu mahdollisen asukastilaisuuden aika ja paikka. Asukastilaisuudessa esitellään toimenpiteiden perustelut ja alustavat ratkaisuvaihtoehdot sekä kuullaan asukkaiden tarpeet ja kannanotot ratkaisuvaihtoehtoihin.

Tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelman nähtävilläoloa varten. Nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä ns. "kaupunki tiedottaa palstalla" ja näillä nettisivuilla.

Tekninen lautakunta tai ympäristöinsinööri hyväksyy suunnitelman, joka on ollut nähtävillä vähintään 14 päivän ajan ja jos suunnitelmasta ei ole jätetty nähtävilläoloaikana muistutuksia.

Lisätiedot

Tapio Piippo

yhdyskuntateknikko
0400 160 158
tapio.piippo(at)kiuruvesi.fi