Taajamassa Kuorevirran ja Satumetsän esiopetuksessa lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen tiloissa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toimii klo 6.30-8.15 sekä 12.20-17.00. Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve, jätetään erillinen varhaiskasvatushakemus. Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät tulojen perusteella.

 

Eskarilaisten kerhotoimintaa järjestetään tarvittaessa kyläkouluilla aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Toimintaa järjestetään, jos on riittävästi hakijoita.
Esioppilaiden kerhomaksut 1.8.2016 alkaen
kertoja    3h tai alle      3-4h         4-5 h            aamulla ja iltapäivällä 3-5 h

5krt/vk     60€               80€          100€            120€

4krt/vk     55€               65€            85€            100€     13-17pv/kk

3krt/vk     45€               55€            75€              85€      11-12pv/kk

2krt/vk     35€               45€            55€              65€        6-10pv/kk

1krt/vk     25€               35€            45€              55€        4- 5pv/kk

satunnainen kerhopäivä 10€

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin esikoululainen osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos esikoululainen ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 pv kyseisen kuukauden aikana. Jos poissaolo toiminnasta jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos esikoululainen on jostain muusta syystä kuin sairautensa vuoksi pois toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta

Yhteystiedot

Sari Lappalainen / Mariannet/ varajohtaja

040-6878461

Mirja-Sisko Vainio/ Polkat

040-3559271

Varhaiskasvatus / henkilökunta

040-3557012

Päiväkodin johtaja Mervi Kananen-Kärkkäinen

040-184 8825

Asiointi ja lomakkeet

Verkkoasiointi

varhaiskasvatuksen verkkoasiointi nykyisille asiakkaille

Jos lapsesi on hoidossa, voit asioida tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

varhaiskasvatuksen verkkoasiointi uusille asiakkaille

Jos olet ensimmäistä kertaa asioimassa varhaiskasvatuspalveluiden kanssa, tee hakemus täällä!

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

hakemus esioppilaiden kerhotoimintaan

Esikouluikäiselle lapselle voi hakea kerhopaikkaa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

hakemus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

ilmoitus valvottua perhepäivähoitoa varten

Ilmoitus yksityisestä perhepäivähoidosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka irtisanotaan aina kirjallisesti.

Lisää tietoa
Lataa lomake

sopimus tuntiperusteisesta päivähoitomaksusta

Tuntiperusteinen päivähoitomaksu eli hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu määritellään varattujen hoitoaikojen mukaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

tuloselvitys perheen päivähoitomaksun määrittelyä varten

Tuloselvitys varhaiskasvatushakemuksen liitteeksi.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Tulotietojen ilmoittaminen (varhaiskasvatus)

Tulot määrittelevät varhaiskasvatusmaksun suuruuden.

Lisää tietoa
Lataa lomake

varhaiskasvatushakemus

Kiuruveden päivähoitohakemus

Lisää tietoa
Lataa lomake

vuorohoidon hoitoajoista ilmoittaminen

Lapsen hoitoaikavaraukset on tehtävä viimeistään viikkoa aikaisemmin perjantaina.

Lisää tietoa
Lataa lomake

yksityisen hoidon kuntalisähakemus

Kiuruveden kaupunki myöntää hakemuksesta yksityiseen varhaiskasvatukseen kuntalisää

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sivut.

Lisää tietoa
Avaa linkki