Siirry sisältöön

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen

Perusopetuslain mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen esi- ja perusopetuksen järjestämispaikkaan, kun koulumatka yhteen suuntaan ylittää 5km (POL32§) . Lukion osalta toimitaan oppivelvollisuuden laajentumisen mukanaan tuomien ohjeiden mukaisesti. Oppilaan koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta kouluun. Oppilaan koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, yleisessä käytössä olevaa jalankulku-, kevytliikenne- tai autoliikenteen tietä pitkin kotiportilta koulun portille. Koulukuljetusta ei järjestetä välttämättä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta.

Maksuton koulukuljetus esiopetuspaikkaan tai lähikouluun järjestetään Kiuruvedellä ilman hakemusta
a) Esikoululaiselle, joka ei osallistu täydentävään varhaiskasvatukseen ja jonka koulumatka yhteen suuntaan ylittää 3km.
b) 1-2-luokan oppilaalle, jonka koulumatka yhteen suuntaan ylittää 3km.
c) 3 -9- luokan oppilaalle, jonka koulumatka yhteen suuntaan ylittää 5km.
d) Lukion 1. vuosiluokan opiskelijalle, jonka koulumatka yhteen suuntaa ylittää 7 km. Lukion opiskelijoiden osalta kuljetusoikeus laajenee 1.8.2022 alkaen myös 2. vuosiluokan opiskelijoille ja 1.8.2023 koskettaa kaikkia kolmea ikäluokkaa lukiossa. Opiskelijoiden on ainakin syksyllä 2021 toimittava KELA:n ohjeiden mukaan eli haettava KELA:sta määrämatkan toteutuessa oikeus hankkia opiskelijakortti Matkahuollosta, jonka omavastuuosuuden lukio maksaa.

Lisätietoja löytyy KELA:n sivuilta

Alla koulukuljetusopas sekä hakemukset: