Kaupunki järjestää peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista seuraavasti:

  1. Oppilas on 1. – 2. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 3 km pitkä. Esioppilaan osalta kuljetus arvioidaan erikseen.
  2. Oppilas on 3.- 9. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 5 km pitkä.
  3. Ilman kuljetusta matka on oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Ratkaisu tehdään asiantuntijalausunnon perusteella.

 
Jos oppilas käy saamansa luvan perusteella muuta kuin hänelle osoitettua lähikoulua, oppilaan huoltaja vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Lukion opiskelijan koulumatkatuesta päättää kansaneläkelaitos. Lisätietoja löytyy KELA:n sivuilta

Alla koulukuljetusopas sekä hakemukset: