Tontin lohkominen asemakaava-alueella

Tonttien lohkomiset eli kiinteistön jakamiset Kiuruveden kaupungissa suorittaa Maanmittauslaitos oman hinnastonsa mukaisesti. Tontin lohkominen tulee automaattisesti vireille haettaessa Maanmittauslaitokselta määräalalle lainhuudatusta. Muissa tapauksissa tontin lohkomista haetaan Maanmittauslaitokselta.

Lohkomisen asiat käsitellään toimituskokouksessa, jossa asianosaisten on hyvä olla paikalla. Poissaolo ei yleensä estä toimituksen tekemistä. Kokouskutsun saavat myös naapurikiinteistöjen omistajat, jos toimituksessa selvitetään epäselviä rajoja, käsitellään naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita oikeuksia.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Maanmittauslaitos perii lohkomisesta hinnan oman hinnastonsa mukaisesti.

Linkit

Kiuruvesi - Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Liittyvät palvelut

Rasitetoimitus asemakaava-alueella

Katso tiedot

Tonttijako

Katso tiedot

Osoitteen määrittäminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut