Siirry sisältöön

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

Tonttien lohkomiset eli kiinteistön jakamiset Kiuruveden kaupungissa suorittaa Maanmittauslaitos oman hinnastonsa mukaisesti. Tontin lohkominen tulee automaattisesti vireille haettaessa Maanmittauslaitokselta määräalalle lainhuudatusta. Muissa tapauksissa tontin lohkomista haetaan Maanmittauslaitokselta.

Lohkomisen asiat käsitellään toimituskokouksessa, jossa asianosaisten on hyvä olla paikalla. Poissaolo ei yleensä estä toimituksen tekemistä. Kokouskutsun saavat myös naapurikiinteistöjen omistajat, jos toimituksessa selvitetään epäselviä rajoja, käsitellään naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita oikeuksia.

Määräalan omistajan on haettava omistusmuutoksen kirjaamista kuuden kuukauden kuluessa kauppa- tai muun luovutuskirjan allekirjoittamisesta. Kirjaamista kutsutaan lainhuudoksi ja sitä haetaan Maanmittauslaitoksesta. Lohkominen tulee vireille automaattisesti lainhuudon myöntämisen jälkeen. Omistaja voi myös itse hakea Maanmittauslaitoksesta oman kiinteistönsä lohkomista haluamiinsa osiin. Kun lohkominen on tullut vireille joko lainhuudon seurauksena tai omistajan hakemuksesta, määrää Maanmittauslaitos toimitukselle toimitusinsinöörin ja lähettää määräalan omistajalle ilmoituksen vireilletulosta.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Maanmittauslaitos perii lohkomisesta hinnan oman hinnastonsa mukaisesti.

Lomakkeet

Maanmittaustoimitushakemus

Lomake, jolla haetaan maanmittaustoimitusta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Hae maanmittaustoimitusta

Missä tilanteissa tarvitset maanmittaustoimituksen?

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kiuruvesi - Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Tekninen palvelukeskus

Teknisessä palvelukeskuksessa saat mm. kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja vesihuoltopalvelua.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:45
Ke - To: 09:00 - 15:45
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Liittyvät palvelut

Tonttijako

Katso tiedot

Osoitteen määrittäminen

Katso tiedot

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut