Siirry sisältöön

 

Kiurujärvi_pak_www.jpgKuva Lentokuva Vallas Oy

Suomenselkä Kiuruveden pohjois- ja luoteisrajalla toimii vedenjakajana Pohjanlahteen ja Suomenlahteen laskevien vesien välillä. Kiuruveden vesistöt kuuluvat pääosin Iisalmen reittivesistöön Vuoksen vesistön pohjoisimpana latvavesialueena. Iisalmen reitille laskee neljä erillistä reittivesistöä: Näläntöjärven, Niemisjärven, Sulkavanjärven ja Luupuveden reitit. Kiurujärvi on keskusjärvi. Järvet ovat matalia, tummavetisiä ja reheviä. Jokia ja puroja on runsaasti. Kiuruveden lounaisosassa sijaitseva Koivujärvi on Kymijoen vesistöalueen ylin latvavesi, joka laskee vetensä Pielaveteen.

Vesistöjen osuus kaupungin pinta-alasta on 6,6 %.

Vesilinnut viihtyvät hyvin moien järvien runsaan vesikasvillisuuden suojassa. Arvokkaita lintuvesikohteita:

  • Iisalmen-Kiuruveden lintuvedet on laaja lintuvesikokonaisuus, johon kuuluu Kiurujärven eteläosan lahtia. Alueella pesivät mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka, pikkulokki, naurulokki ja joutsen.
  • Niemisjärven luoteisosan linnusto on runsas ja monipuolinen. Alue on maakunnallisesti merkittävä ja kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan
  • Luupuvesi (Yläjärvi, Välijärvi, Luupuvesi, Kaislanen) on Natura-kohde ja kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan.
  • Valkeisjärvi kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan