Siirry sisältöön
Kaavatyön käynnistäminen 

Tekninen lautakunta päätti 23.11.2021 § 72 käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen Laulurämeen alueelle Winda Energy Oy:n kaavoitusaloitteen mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Samaisessa kokouksessa tekninen lautakunta päätti § 73 hyväksyä sopimuksen kaavoituksen aloittamisesta ja yhteistyöstä Winda Energy Oy:n projektiyhtiön Tuulipuisto Oy Laulurämeen kanssa koskien Laulurämeen tuulivoimaosayleiskaavahanketta.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Pohjois-Savon ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena.


Aikataulu

Hankkeen yleissuunnittelua sekä alueen kaavoitusta tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Kaavoitus jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen muun muassa ympäristöselvitysten tulosten perusteella.

Laulurämeen tuulivoimapuiston Kiuruveden osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä koko hanketta koskeva YVA-ohjelma asetetaan nähtäville toukokuussa 2022. Alustavan aikataulun mukaan Laulurämeen tuulivoimapuiston Kiuruveden osayleiskaavaluonnos sekä YVA-selostus asetetaan nähtäville joulukuussa 2022. Osayleiskaava ehdotus valmistellaan kaavaluonnoksen ja YVA-selostuksesta saadun perustellun päätelmän jälkeen alkuvuoden 2023 aikana, jolloin osayleiskaavaehdotus tulisi nähtäville alkukesästä 2023 ja osayleiskaavan hyväksymiskäsittely olisi Kiuruveden kaupunginvaltuustossa syksyllä 2023.


Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tekninen lautakunta on 26.4.2022 § 25 hyväksynyt Laulurämeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättänyt asettaa sen nähtäville. Osayleiskaavan vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä 4.5.2022 – 2.6.2022 kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa ja kaupungin internetsivuilla.

Winda Energy Oy suunnittelee enimmillään 21 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa Laulurämeen alueelle Kiuruveden ja Pyhäjärven kaupunkien rajalle.  Tuulivoimaloista enintään 10 tuulivoimalaa sijoittuisi Kiuruveden kaupungin puolelle ja 11 Pyhäjärven kaupungin alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enintään 100–210 MW.

Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi Savon Voiman tai Elenian sähkönsiirtoverkkoon tai Fingridin kantaverkkoon. Kaikki vaihtoehdot merkitsisivät uuden, noin 20 kilometrin mittaisen 110 kV johdon rakentamista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi jättää kirjallisia mielipiteitä. Viranomaistahoilta pyydetään lausunnot. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Pl 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse kirjaamo(at)kiuruvesi.fi 2.6.2022 mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy tämän sivun liitetiedostoista.

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Kiuruveden kirjasto- ja kulttuuritalon juhla- ja näyttelytilassa keskiviikkona 25.5.2022 klo 17–19. Tilaisuuden etäosallistumisen linkki julkaistaan Kiuruveden, Pyhäjärven kaupunkien ja ympäristöhallinnon nettisivuilla lähempänä tilaisuutta. Linkki yleisötilaisuuteen löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi/laulurametuulivoimaYVA.

Lisätietoja antavat

Kaavoituksesta vastaava: Kiuruveden kaupunki

Kimmo Karoluoto, tekninen johtaja, 050 475 7496, kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi

Ville Kamaja, maanmittausinsinööri, 0400 741 492, ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi

 

Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy

Pirjo Pellikka, kaavoitusarkkitehti, 040 5320 2380, pirjo.pellikka(at)ramboll.fi

 

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus

Laura Puoskari, 0295 016 408, laura.puoskari(at)ely-keskus.fi

 

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy

Ulla Lehtinen, 040 558 3585, ulla.lehtinen(at)ramboll.fi

 

Hankkeesta vastaava: Winda Energy Oy

Oscar Lindblom, 040 166 2227, oscar.lindblom(at)winda.fi