Siirry sisältöön

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus esittelee Kiuruveden kaupungissa ja Pohjois-Savon liitossa vireillä olevia ja vireille tulevia kaava-asioita, niiden lähtökohtia, tavoitteita, sisältöä ja käsittelyvaiheita. Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain.
Kiuruveden kaavoituskatsaus 2022
Kaavat

Asemakaava

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti alueiden käyttöä, rakentamista ja kehittämistä sekä muuta maankäyttöä. Siinä otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuva, hyvä rakentamistapa ja olevan rakennuskannan käyttö. Asemakaavat ja asemakaavan muutokset valmistellaan teknisessä palvelukeskuksessa ja ne hyväksyy kaupunginhallitus. Merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy tekninen lautakunta. Eri aikoina voimaan tulleet asemakaavat on koottu ajantasa-asemakaavakartaksi.

Ranta-asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueella. Ranta-asemakaavan voi laatia myös maanomistaja. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Koivujärvellä on voimassa Kymi-Kymmenen vuonna 1985 laatima Ristolan ranta-asemakaava, jonka alueella rantaviivaa on 20 km.

Yleiskaava

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ja sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Yleiskaavat valmistellaan teknisessä palvelukeskuksessa. Yleiskaavoja käsittelevät tekninen lautakunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Taajaman osayleiskaava tuli voimaan vuonna 2005. Se ohjaa asemakaavan laatimista tai muuttamista. Yleiskaava osoittaa taajaman kehityssuunnat vuoteen 2015 ja teollisuuden, palvelujen ja asumisen laajenemissuunnat.

Rantaosayleiskaavalla ohjataan rantojen maankäyttöä. Kaavassa osoitetaan rantavyöhykkeellä sijaitsevat rakennuspaikat, joille kaupunki voi myöntää rakennusluvat suoraan.

Maakuntakaava

Maakuntakaavalla määritellään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet maakunnan kehittämisen kannalta. Se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa sekä muussa alueiden käytön järjestämisessä. Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto, sen hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Yhteystiedot

Risto Luttinen

maanmittausinsinööri
0400 741 492
risto.luttinen(a)kiuruvesi.fi