Siirry sisältöön

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024

Lue lisää vaaleista vaalit.fi -sivuilta.

 

Vaalipäivänä äänestäminen

Varsinainen vaalipäivä on su 9.6.2024 klo 9.00 - 20.00 äänestyspaikkana toimii Kiuruveden kaupungintalo.

Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänioikeus

Äänioikeus Europarlamenttivaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on 

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n ja jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestövirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu suomessa.
Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Digi- ja väestötietoviraston lomaketta

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys kotimaassa ke 29.5.2024 - ti 4.6.2024.
Ennakkoäänestys ulkomailla ke 29.5.2024 - la 1.6.2024.

 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestyspaikalla vaalivirkailijalle. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti.

Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. 

Iisalmen poliisiasema   Kuopion poliisiasema

Virrankatu 2 Suokatu 44 B
74100 IISALMI 70100 KUOPIO