Siirry sisältöön

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisestä tietyin ehdoin.

Hakemuksen käsittelee Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastaja.

Verkkoasiointi

Liite 2, jätevesijärjestelmien kuvaus

Liite 2, jätevesijärjestelmien kuvaus poikkeamishakemukseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liite 3A, jätevesien vähäisyys

Liite 3A, jätevesien vähäisyyden selvitys

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Poikkeamishakemus kiinteistön jätevesien käsittelystä

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastajat

Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastajien yhteystiedot.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0144452 Puh. +358 40 0144453 Puh. +358 40 5682619 Puh. +358 40 0173345

Ympäristöjohtaja

Ylä-Savon ympäristöjohtajan yhteystiedot

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0271193

Linkit

Ympäristönsuojelupalvelun verkkosivu

Ympäristönsuojelunpalveluiden verkkosivut sisältävät ympäristönsuojelun palvelut tehtävittäin, henkilöstön yhteystiedot sekä linkkejä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ympäristöterveysvalvontapalveluiden verkkosivu

Ympäristöterveysvalvontapalveluiden verkkosivut sisältävät ympäristöterveysvalvonnan palvelut tehtävittäin, lomakkeita sekä linkkejä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalveluiden Iisalmen toimipiste

Toimisto sijaitsee Iisalmessa torin reunalla Tietotalon (ent. postitalon) 3. kerroksessa.

Riistakatu 5 B, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalveluiden Kiuruveden toimipiste

Ympäristösuojelupalveluiden ja terveysvalvontapalveluiden Kiuruveden toimipiste

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119
Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Liittyvät palvelut

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Katso tiedot

Vesihuolto haja-asutusalueella

Katso tiedot

Vesiosuuskunta-avustukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut