Siirry sisältöön


Avustusta voidaan jakaa sellaisille terveysliikuntaa harrastaville yhteisöille, jotka eivät ole rekisteröityjä urheiluseuroja.

Avustuksen yleiset ehdot

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kiuruveden kaupungin asukkaisiin.

Avustusta ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat sitä eteenpäin muille yhdistyksille tai yksityisille.

Avustustarvetta harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteutumiseen ja toiminnan tehokkuuteen.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.

Terveysliikunta-avustusta maksetaan vain tapahtumasta, toiminnasta tai hankinnasta aiheutuneiden kulujen tositteiden perustuen. Avustus voi olla korkeintaan 50 % kuluista.