Siirry sisältöön
 • 18.5.2022 12.00

  Koulunkäynninohjaajan tehtävänä on avustaa muutamaa Kiuruveden erityiskoulun oppilasta koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa koulupäivän aikana. Työnkuvaan voi kuulua myös oppilaan /oppilaiden kuljettamista Kiuruveden erityiskoulusta Kiuruveden yläkouluun, tarvittaessa myös Luupuveden kouluun. Tehtävän hoito edellyttää mahdollisuutta käyttää omaa autoa. Edellytämme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa sekä joustavaa työotetta. Työaika on 33,75 tuntia viikossa. Työnkeskeytys on koulun loma-aikoina.

  Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon (aikaisemmin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto) tai avustamiseen sopivan ammattitutkinnon suorittaminen (esim. lastenhoitaja, lähihoitaja tai nuoriso-ohjaaja) tai muu vastaava koulutus. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävässä sovelletaan kahden (2) kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

 • 9.5.2022 10.36

  Kiuruveden kaupungin tekninen palvelukeskus hakee ammattitaitoista, vastuuntuntoista ja yhteistyöhenkistä

  Laitoshuoltajaa

  Vakituiseen työsuhteiseen vastaamaan yhdessä muiden laitoshuoltajien kanssa kaupungin eri kiinteistöjen sisätilojen puhtaudesta.

  Toimeen valittavilta edellytämme laitoshuoltajan ammattitutkintoa tai muuta alalle soveltuvaa koulutusta.

  Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan. Toimeen valittavan tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 22.5.2022 klo 24.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta, ei liitteitä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

  Tiedustelut:
  Siivoustyönohjaaja Raija Pennanen, p. 040 741 1085, email: raija.pennanen(at)kiuruvesi.fi
  Kiinteistöhoidon esimies Ahti Räihä, p. 040 560 4802, email: ahti.raiha(at)kiuruvesi.fi


  6.5.2022

  Kiuruveden kaupunki
  Tekninen palvelukeskus

 • 5.5.2022 12.04

  Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatuksessa haettavana lastenhoitajan määräaikainen toimi.

  Lastenhoitaja työskentelee sosionomin työparina. Toimet rahoitetaan hankerahoituksella. Työparin tehtävänä on toimia linkkinä perheen, varhaiskasvatuksen ja verkostojen välillä. Tehtävässä vaaditaan ratkaisukeskeistä ja konsultatiivista työotetta. Tehtävä on vaativaa ja monipuolista ihmissuhdetyötä eri tasoilla (mm. lapsiryhmä, työyhteisö, huoltajat, yhteistyökumppanit).

  Sosionomin ja lastenhoitajan toiminnan avulla pystymme varhaisessa vaiheessa puuttumaan lapsen haasteelliseen/aggressiiviseen käytökseen ja tukemaan hänen vuorovaikutustaitojaan ja tukemaan oppimista. Suunnitelmallisen varhaisen puuttumisen avulla pystymme helpottamaan lapsen ryhmässä toimimista. Yhteistyö huoltajien, henkilöstön ja erityisvarhaiskasvatuksen kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

  Työparin tehtäväkenttänä on koko varhaiskasvatus ja tehtäviin valituilla on mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa tehtävänkuvaa ja aikataulua varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa.

  Tehtävä perustetaan hankerahoituksella ja on toistaiseksi voimassa vuoden 2023 loppuun. Lastenhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2.150 €/kk. Tehtävässä noudatetaan KVTES:n sopimuksia.

  Tehtävä täytetään 1.8.2022 alkaen. Valinnassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemukset tulee toimittaa vain sähköisen rekrytointijärjestelmän (www.kuntarekry.fi) kautta 25.5.2022 klo 15.00 mennessä.

 • 5.5.2022 10.43

  Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatuksessa haettavana sosionomin määräaikainen toimi.

  Sosionomi työskentelee lastenhoitajan työparina. Toimet rahoitetaan hankerahoituksella. Työparin tehtävänä on toimia linkkinä perheen, varhaiskasvatuksen ja verkostojen välillä. Tehtävässä vaaditaan ratkaisukeskeistä ja konsultatiivista työotetta. Tehtävä on vaativaa ja monipuolista ihmissuhdetyötä eri tasoilla (mm. lapsiryhmä, työyhteisö, huoltajat, yhteistyökumppanit).

  Sosionomin ja lastenhoitajan toiminnan avulla pystymme varhaisessa vaiheessa puuttumaan lapsen haasteelliseen/aggressiiviseen käytökseen ja tukemaan hänen vuorovaikutustaitojaan ja tukemaan oppimista. Suunnitelmallisen varhaisen puuttumisen avulla pystymme helpottamaan lapsen ryhmässä toimimista. Yhteistyö huoltajien, henkilöstön ja erityisvarhaiskasvatuksen kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

  Työparin tehtäväkenttänä on koko varhaiskasvatus ja tehtäviin valituilla on mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa tehtävänkuvaa ja aikataulua varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa.

  Tehtävä perustetaan hankerahoituksella ja ovat toistaiseksi voimassa vuoden 2023 loppuun. Sosionomin tehtäväkohtainen palkka on 2.500 €/kk. Tehtävässä noudatetaan KVTES:n sopimuksia.

  Tehtävä täytetään 1.8.2022 alkaen. Valinnassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemukset tulee toimittaa vain sähköisen rekrytointijärjestelmän (www.kuntarekry.fi) kautta 25.5.2022 klo 15.00 mennessä.

 • 5.5.2022 10.00

  Haemme varhaiskasvatuksen johtajaa johtamaan Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta, hallintoa ja taloutta. Varhaiskasvatuksen johtaja toimii sivistyspalvelukeskuksen johtoryhmässä ja työskentelee yhteistyössä eri toimialojen kanssa.

  Varhaiskasvatuspalveluihimme kuuluvat kaksi kunnallista päiväkotia, kaksi yksityistä palvelusetelipäiväkotia, avoin leikkitoiminta, yksi ryhmäperhepäiväkoti ja 21 perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuksen johtaja toimii lähiesihenkilönä päiväkodin johtajille, perhepäivähoidon ohjaajille sekä erityisopettajille. Varhaiskasvatuksen johtajan virkatehtäviin kuuluvat myös avustukset kotitalouksille ja yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus, neuvonta ja valvonta. Kiuruvesi on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

  Viran kelpoisuusehtona on varhaiskasvatusjohtajan virkaan ovat:
  - varhaiskasvatuslain (540/2018) 31§ mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen
  sosionomin kelpoisuus
  - riittävä johtamistaito ja -kokemus
  - lisäksi varhaiskasvatuslain (540/2018) henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (74 § ja 75 §) mukaiset
  hakijat täyttävät kelpoisuusehdot.

  Lisäksi johtajalta edellytetään kehittämismyönteistä ja vuorovaikutteista johtamisotetta, käytännön kokemusta henkilöstön ja palveluprosessien johtamisesta sekä varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmän, lainsäädännön ja pedagogiikan osaamista.
  Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES: n palkkausluvun 8§ mukaan, hinnoittelun ulkopuolinen. Virkasuhteen alkaessa tehtäväkohtainen palkka on 3.700 €/kk + mahdolliset lisät.

  Virka täytetään 1.12.2022 alkaen sijaisuutena ja 1.1.2023 alkaen vakituisena. Valinnassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemukset tulee toimittaa vain sähköisen rekrytointijärjestelmän (www.kuntarekry.fi) kautta 25.5.2022 klo 15.00 mennessä

 • 15.2.2022 9.45

  Kiuruveden varhaiskasvatukseen haetaan varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Etsimme innostunutta, motivoitunutta ja hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot omaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa Satumetsän vuorohoitopäiväkotiin.

  Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018)26 § siirtymäsäädösten mukainen varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys.

  Haussa huomioidaan myös valmistumassa olevat varhaiskasvatuksen opettajat ja alaa opiskelevat. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

  Palkkaus määräytyy KVTES: n ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan, keskimääräinen tehtäväkohtainen kuukausiansio on 2.590 € + henkilökohtaiset lisät. Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

  Hakulomake löytyy kuntarekry -palvelussa. Haku on jatkuva ja hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteessa www. kuntarekry.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 • 15.2.2022 9.32

  Kiuruveden varhaiskasvatukseen haetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaa

  VEO on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija omalla alueellaan. Työhön kuuluu pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä yhteistyötä perheiden kanssa. Työhön keskeisesti kuuluva kasvatushenkilöstön konsultaatio pohjautuu osallistuvan lapsiryhmän, oppimisympäristön ja henkilöstön havainnointiin ja yhteiseen keskusteluun. Veo on myös pedagogisen johtamisen tukena.
  Isona tehtäväkokonaisuutena on varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi, veo on osa monialaista yhteistyöverkkoa.

  Toivomme sinulta itseohjautuvaa ja ratkaisukeskeistä työotetta, positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, halua toimia yhteisöllisesti ja rakentavasti, yhdessä uusia asioita kokeillen.

  Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 §30 mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Myös alalle opiskelevat huomioidaan.

  Palkkaus määräytyy KVTES: n ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Keskimääräinen tehtäväkohtainen kuukausiansio on n.2.800 € + henkilökohtaiset lisät. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

  Hakulomake löytyy kuntarekry -palvelussa. Haku on jatkuva ja hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteessa www. kuntarekry.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 • 5.11.2021 15.00

  Kiuruveden kaupunki hakee ammattitaitoisia ja yhteistyöhenkisiä sijaisia erilaisiin työtehtäviin kaupungin keittiöihin

  Kiuruveden kaupunki hakee ruokapalvelualan ammattilaisia sijaisuuksiin, joiden pituudet voivat vaihdella muutamasta päivästä muutamiin kuukausiin. Työtehtävät vaihtelevat tarpeen ja tilanteen mukaan keskuskeittiössä sekä koulujen ja päiväkotien keittiöissä. Työtehtäviin kuuluvat toimipisteen ja työvuoron mukaan ruoan ja lisäkkeiden valmistus, erityisruokavalioiden valmistus, asiakaspalvelu, tavaran vastaanotto ja kuormien purkaminen, tarjoilulinjaston hoitaminen, ruoanjakelu, -annostelu ja -pakkaaminen, astiahuolto ja siivous ym. keittiötehtävät.
  Hakijalta edellytämme cateringalan perustutkintoa tai vastaavaa koulutusta, hygieniapassia, kokemusta valmistus- ja/tai palvelukeittiön erilaisista työtehtävistä, ruuanvalmistusosaamista sekä riittävää suomen kielen taitoa.
  Kaikkiin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei tarvita valmista ammattitutkintoa, vaan myös opiskelijana voit tehdä sijaisuuksia.
  Arvostamme työtehtävien hoitamisessa vastuullista otetta työtehtävien hoitamiseen sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.
  Jotta voisimme tarjota sinulle sijaisuuksia, tarvitsemme joko hakemuksen Kuntarekry-järjestelmässä tai yhteydenoton ruokapalveluihin.