• 14.5.2019 10:00

  Kiuruveden kaupungin tekninen palvelukeskus julistaa haettavaksi RUUANKULJETTAJA-KIINTEISTÖNHOITAJAN toimen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen . Työtehtäviin kuuluu ruokakuljetukset kaupungin pakettiautolla kaupungin keskuskeittiöltä jakelukeittiöihin sekä kiinteistöhuolto- ja korjaustyöt. Työ on vuorotyötä 7 päivää viikossa klo 07.00 - 21.30 välisenä aikana. Työajasta n. 60% on ruokakuljetusta ja n. 40% kiinteistöhuoltoa ja kiinteistöjen korjaustöitä. Kiinteistöhuoltotehtäviin kuuluu mm. uimahallin allasvesien huoltotehtävät, sekä toiminta yhtenä jäsenenä kiinteistöhuoltotiimissä kaupungin eri kiinteistöissä. Kiuruveden kaupungilla on käytössä sähköinen kiinteistöhuoltokalenteri ja sähköinen kiinteistöpalvelupyyntöohjelma. Tehtävän valittavalta vaaditaan kiinteistöhoitajan ammattipätevyyttä ja allasvesien käsittelyyn oikeuttava vesityökortti sekä AB ajokortti sekä riittävää perehtyneisyyttä kiinteistöhuoltotehtäviin ja ATK taitoja. Lisäksi arvostetaan joustavaa ja palveluhenkistä asennetta, kykyä siirtyä tehtävästä toiseen lyhyellä ajalla sekä valmiutta tehdä vuorotyötä. Tehtävään sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Tehtävän täyttämisessä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemukset tulee toimittaa 28.5.2019 klo 14.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi palvelun kautta, ei liitteitä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 • 7.5.2019 13:40

  Kiuruveden yläkoululla (luokat 7-9) sijaisuus ajalle 8.8.2019-30.5.2020. Sijaisuuteen liittyy ilmaisutaidon valinnaiskurssin opetus (2h/vko) sekä luokanohjaajan tehtävät. Opetustuntimäärä on 21 h/vko. S2-kielen (suomi toisena kielenä) opetustaito katsotaan eduksi hakijalle. Hakemukset sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi

 • 2.5.2019 9:08

  Tsemppari/ohjaaja työskentelee Kiuruveden yläkoululla, jossa on ensi syksynä noin 250 oppilasta luokilla 7.-9. Lisäksi koulurakennuksessa on Nivan koulun oppilaita luokilta 4.-6. Tsempparin työtehtävä on monitahoinen ja tilanteet ovat nopeasti vaihtuvia jopa päivänkin kuluessa. Karkeasti jaettuna tehtäväkenttä voidaan jakaa kolmeen osaan; välituntitoiminnan järjestelyt pitkillä välitunneilla ja ruokatunnilla, läksyjen ja rästikokeiden ym. ohjaus sekä työrauha/kasvatusinterventiot. Myös eri tyyppisiin selvittelyihin osallistuminen (esim. kiusanteko, vahingot) on osa työkenttää. Työ on projektiluonteinen lukuvuodeksi 2019-2020 ja päättyy 30.5.2020. Työhön vaaditaan kokemusta yläkouluikäisten kanssa työskentelystä ohjatussa ympäristössä. Soveltuvia tutkintoja olisi esim. koulunkäynnin ohjaaja hyvällä kokemuksella varustettuna, soveltuva nuoriso/vapaa-ajanohjaaja tai sosionomi. Hakemukset sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi.

 • 22.3.2019 8:10

  Kiuruveden kaupunki jatkaa LUKION REHTORI - SIVISTYSTOIMEN VASTAAVAN VIRAN hakuaikaa Lukion rehtori hoitaa sivistystoimen vastaavan tehtävät. Lukion rehtori johtaa ja kehittää lukion toimintaa sekä hoitaa lukion hallinnolliset ja taloudelliset tehtävät. Hänen vastuullaan on opetuksen järjestäminen, sen pedagoginen kehittäminen ja yhteistyö muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa. Sivistystoimen vastaavan tehtäviin kuuluvat opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen johtaminen, palvelukeskuksen hallinnosta ja palvelutoiminnasta vastaaminen sekä kehittäminen kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja sivistyslautakunnan alaisuudessa. Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan ja sivistyslautakunnan esittelijän vastuu kuuluvat olennaisena osana sivistystoimen vastaavan tehtäviin. Sivistystoimen vastaava kuuluu kaupungin johtoryhmään. Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan kunnallista opetusalan virka- ja työehtosopimusta. Sivistystoimen vastaavan tehtävät huomioidaan palkkauksessa. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista kokemusta kunnallishallinnosta sekä opetus- ja sivistystoimen hallinnosta. Toivomme hakijalta monipuolista käytännön osaamista lukion opettajuudesta, toiminnasta ja johtamisesta. Lisäksi arvostamme näkemystä lukion pedagogisesta kehittämisestä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta ja osaamista digitaalisen ylioppilastutkinnon järjestämisessä sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta. Virkaa valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.8.2019 alkaen. Hakemukset tulee toimittaa 21.5.2019 klo 14.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi palvelun kautta, ei liitteitä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan ilman eri hakemusta.

 • 30.4.2019 7:59

  Kiuruveden kaupunki julistaa haettavaksi TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN Kiuruvesi on noin 8000 asukkaan kaupunki keskellä Suomea Ylä-Savossa. Kaupunki hakee innostunutta asiantuntijaa ja hallinnon osaajaa johtamaan teknistä palvelukeskusta. Luonnosvaiheessa olevan uuden organisaation mukaan palvelukeskukseen kuuluvat seuraavat tulosalueet: maankäyttö ja asuminen, infrapalvelut sekä toimitilat. Tekninen johtaja johtaa koko teknistä palvelukeskusta ja sen lisäksi hän toimii infrapalveluiden tulosaluevastaavana. Infrapalvelut sisältävät liikenneväylät, alueet ja luontoympäristön sekä vesihuollon. Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä ja kaupungin johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän toimii teknisen palvelukeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys yhdyskuntatekniikkaan, kunnallishallintoon ja asianomaiseen toimialaan. Lisäksi arvostetaan johtajakoulutusta ja johtajakokemusta, esimiestaitoja sekä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Tekniseen johtajaan sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Hakijaa pyydetään esittämään oma palkkatoivomus. Viran täyttämisessä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemukset tulee toimittaa 21.5.2019 klo 14.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi palvelun kautta, ei liitteitä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.