Siirry sisältöön
 • 7.4.2021 12.00

  Perusopetuksen toisen kotimaisen kielen ja saksan kielen tuntiopettaja. Tuntiopettajan kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Toivomme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta ala- ja yläkouluikäisten kanssa toimimisesta sekä joustavien opetusjärjestelyiden hallintaa.
  Eduksi luetaan myös muiden vieraiden kielten hallinta ja opetustaito. Lisäksi nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallinta sekä kehittävä työote luetaan eduksi.
  Tuntiopettajan pääasiallinen opetus tapahtuu taajamassa, Kiuruveden yläkoulussa ja Nivan koulussa. Tuntiopettajan vuosityömäärä lukuvuonna 2021-2022 on 20-22 tuntia.
  Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen (OVTES) mukaan ja toimi täytetään 6 kuukauden koeajalla. Tuntiopettajaksi valitulta vaaditaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja hänen tulee esittää lain 504/2002 mukainen rekisteriote ennen toimen vastaanottamista.

 • 30.3.2021 7.00

  Hakuaikaa jatkettu
  Haemme Luomu-Suomen pääkaupunkiin tekevää, vastuullista ja innostavaa, mutta lupsakkaa

  KAUPUNGINJOHTAJAA
  toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

  Luomu-Suomen pääkaupunki Kiuruvesi etsii johtajaa, jolla on yritys- ja elinkeinoelämän tuntemusta sekä kokemusta kuntahallinnosta ja johtavan esimiehen tehtävistä. Edellytämme virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

  Arvostamme kaupunginjohtajallamme hyvää vuorovaikutusosaamista, yhteistyökykyä sekä verkostoitumistaitoja. Kaupunginjohtajan tulee innostaa ja osallistaa omalla esimerkillään niin työyhteisön jäseniä, luottamushenkilöitä kuin kuntalaisia. Kaupungin elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden kehittäminen, kaupunkilaisten hyvinvointi sekä talouden tasapaino ovat keskeisintä tehtäväkenttää.

  Kaupunginjohtaja valvoo kaupungin ja kuntalaisten etua sekä palveluiden laatua kuntayhtymissä ja muissa yhteistyöverkostoissa. Kaupunginjohtajalla tulee olla näkemystä palvelurakenteiden kehittämisestä tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Kuntatalouden haasteet vaativat tarvittaessa tiukkaa talousosaamista.

  Toivomme kaupunginjohtajan arvostavan yritteliäisyyttä ja kokeilukulttuuria sekä ottautuvan aktiivisesti kaupungin kannalta tärkeisiin asioihin. Kaupunginjohtajamme näkee maaseudun ja luonnon mahdollisuudet sekä Kiuruveden kaupungin kehittämisen kohteet.

  Hakemukset tulee toimittaa 13.4.2021 klo 12.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi palvelun kautta ilman liitteitä. Virka täytetään toistaiseksi 6 kuukauden koeajalla siten, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

  Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 1 luku § 5). Palkkaus on 7.800 €/kk ja valitun henkilön kanssa tehdään johtajasopimus.

  Hakemuksen lisäksi pyydämme toimittamaan lyhyen esittelyvideon osoitteeseen kirjaamo@kiuruvesi.fi.

  Lisätietoja tehtävästä antaa vt. lukion rehtori Matti Heikinmaa, p 040 828 1825, matti.heikinmaa@kiuruvesi.fi sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen, p 050 305 0656, mira.kokkonen@kiuruvesi.fi.

  Ps. Jäpäkyörät, hymelöt ja kaeken mualiman koheltajat: jättäkee tämä virka välliin. Myöskää lierakkeita suatikka vöhnäkkeitä emme kaepoo. Tässä hommassa ee toinna myöskää lehmääntyä, vaekka maeto- ja lihapitäjä ollaannii. Mykyrokan pittää maestua.


  Kiuruvesi on keskellä Suomea Ylä-Savossa hyvien yhteyksien varrella niin nelos- kuin viitostiestäkin. Junaradan sähköistys etenee välillä Iisalmi -Ylivieska. Noin 8000 asukkaan Kiuruvedellä on mainiot harrastusmahdollisuudet muun muassa liikunnan, luonnon ja kulttuurin parissa. Lue lisää www.kiuruvesi.fi ja katso kaupungin markkinointivideo Youtubessa kanavalla Kiuruveden kaupunki.

 • 26.3.2021 14.00

  Kiuruveden kaupunki liikuntapalvelut julistaa haettavaksi liikunnanohjaajan vakinaisen toimen. Tehtäviin sisältyy hallintoa, erilaisten ryhmien, liikunnanohjausta, kassapalvelua, uinninopetusta ja -valvontaa. Hakijalla vaaditaan liikunnanohjauksen perustutkinto tai liikunnan ammattitutkinto. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton edellyttämä pätevyys uinninvalvontaan tulee olla suoritettuna ennen työn vastaanottamista. Palkkaus perustuu voimassa olevaan KVTES:iin. Työ alkaa 30.8.2021.

  Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 16.4.2021 klo 14.00 mennessa vain sähköisesti www.kuntarekry.fi.

  Valittujen on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

  Lisätietoja: Liikuntasihteeri Lassi Myllylä, 040 759 5005, lassi.myllyla@kiuruvesi.fi

 • 26.3.2021 14.00

  Kiuruveden kaupungissa on Nivan koululla haettavana luokanopettajan virka 1.8.2021 alkaen.
  Toivomme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, monipuolista kokemusta luokanopettajan työstä sekä valmiutta joustaviin opetusjärjestelyihin. Eduksi luetaan nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallinta sekä kyky ja halu kehittää opetusta sekä koko koulun toimintakulttuuria. Lukukaudella 2021-2022 tehtävänä on opettaa 1. vuosiluokkaa.

  Opettajien virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Viran opetusvelvollisuus ja palkkaus määräytyvät OVTES:in perusopetusta koskevien säädösten mukaan. Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla.
  Virkaan valitulta vaaditaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja hänen tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

  Hakemuksen toivomme sähköisesti Kuntarekryn kautta 12.4.2021 klo 12.00 mennessä.

 • 18.2.2021 14.35

  Haemme sijaisia varhaiskasvatuksen eripituisiin sijaisuuksiin. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.
  Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan. Opiskelijoiden soveltuvuus eri tehtäviin arvioidaan yksilöllisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.
  Ilmoita hakemuksessasi, millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä sekä päivitä hakemustasi tarvittaessa!
  Hakemukset voi lähettää osoitteeseen :
  Satumetsän päiväkoti , päiväkodin johtaja Tuija Remes, tuija.remes@kiuruvesi.fi
  Päiväkoti Kimppa, päiväkodin johtaja Mervi Kananen-Kärkkäinen, mervi.kananen-karkkainen@kiuruvesi.fi