• 12.3.2019 14:11

  Kiuruveden kaupunki hakee varhaiskasvatuksen erityisopettajaa vakituiseen työsuhteeseen 2.5.2019 alkaen. Konsultoivan erityisopettajan työhön kuuluu lapsen kasvun ja oppimisen tukemista yhteistyössä huoltajien, henkilöstön sekä tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden kanssa. Lisäksi teet mielekästä kehittämistyötä varhaiserityiskasvatuksen tiimin jäsenenä, jossa vahvuutesi otetaan käyttöön. Työ alkaa 5.5.2019, työaika 38,75 h/viikko. Tehtävän yksiköt tarkentuvat haastattelussa. Tehtävässä tarvitaan omaa autoa. Painotamme työssä soveltuvuutta tehtävään. Tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteisvastuullisuus työyhteisötoiminnassa. Tehtävän pätevyysvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 30§ mukainen pätevyys. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote. Hakulomake löytyy www.kuntarekry.fi -palvelussa. Jatkuva haku.

 • 1.3.2019 8:05

  Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana 29.3.2019 klo 12.00 mennessä rehtorin virka 1.5.2019 alkaen. Sijoituspaikka on Kiuruveden Nivan koulu, jossa on nyt 364 oppilasta luokilla 1-6. Koululla toimii myös kolme pienryhmää. Edellytämme kelpoisuuden lisäksi pedagogista osaamista. Toivomme hakijalta erityisesti yhteistyö- ja esimiestaitoja, riittävää tietotekniikan osaamista sekä innostusta uuden opetussuunnitelman mukaiseen kehittämistyöhön. Rehtorina johdat ja kehität kouluasi osana koko kaupungin perusopetusta yhteistyössä muiden koulunjohtajien kanssa. Haku vain sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Ei liitteitä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Koeaika 6 kuukautta.

 • 28.2.2019 9:43

  Kiuruveden kaupunki julistaa haettavaksi kansalaisopiston rehtorin viran. Kansalaisopistossa opiskelee vuosittain noin 1200 opiskelijaa. Opetustuntimäärä on n. 7000 ja kursseja on noin 250. Rehtorin tehtävänä on johtaa opiston hallintoa ja suunnitella kurssitoimintaa. Haemme rehtoria, jolla on kykyä henkilöstöjohtamiseen sekä hyvän organisointikyvyn lisäksi valmiuksia toimintojen kehittämiseen. Viranhoitoon sisältyy 100 tunnin opetusvelvollisuus. Tehtävään valittavalta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kokonaisuuksien hallintaan, jämäkkyyttä ja itsenäistä työotetta, vahvaa talouden ja tietojärjestelmien osaamista sekä sujuvaa kirjallista ja suullista kielitaitoa. Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan kunnallista opetusalan virkaehtosopimusta. Valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Hakemus tulee toimittaa vain sähköisesti 28.3.2019 klo 14.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi.

 • 1.3.2019 8:02

  Kiuruveden kaupungissa Nivan koulussa julistetaan haettavaksi yksi vakinainen koulunkäynnin ohjaajan tehtävä 9.8.2019 alkaen. Toimipaikka vaihtelee lukuvuosittain. Tehtävä on osa-aikainen ja lomien aikaan on työajan keskeytys. Tehtävään liittyy mahdollisesti tunteja aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Pätevyysvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan tutkinto tai muu alalle hyväksytty ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Valittavan henkilön pitää pystyä osallistumaan liikuntatunneille (mm. hiihto, luistelu, uima-altaaseen meno) ja käsityötunneille, toimimaan yleisopetusryhmässä ja pienryhmässä sekä diabetes- tai liikuntarajoitteisen oppilaan kanssa. Tehtävä edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan. Tehtävään valitun on valinnan jälkeen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote. Valinnoissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti kuntarekry.fi palvelun kautta. Vain Kuntarekryn kautta tulleet hakemukset otetaan huomioon eikä liitteitä hyväksytä.

 • 6.3.2019 9:59

  Kiuruveden sivistyslautakunta julistaa haettavaksi liikunnanohjaajan vakinaisen toimen. Tehtäviin sisältyy hallintoa, erilaisten ryhmien, liikunnanohjausta, kassapalvelua, uinninopetusta ja -valvontaa. Hakijalta vaaditaan liikunnanohjauksen perustutkinto tai liikunnan ammattitutkinto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton edellyttämä pätevyys uinninvalvontaan. Tehtävään kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä. Palkkaus perustuu voimassa olevaan KVTES:iin. Työ alkaa elokuussa 2019. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittujen on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Hakuloma löytyy www.kuntarekry.fi -palvelussa.

 • 6.3.2019 10:15

  Kiuruveden sivistyslautakunta julistaa haettavaksi liikunnanohjaajan vakinaisen osa-aikaisen toimen. Tehtäviin sisältyy hallintoa, erilaisten ryhmien, liikunnanohjausta, kassapalvelua, uinninopetusta ja -valvontaa. Hakijalta vaaditaan vapaa-aika- tai liikunta-alan perustutkinto tai liikunnan ammattitutkinto.sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton edellyttämä pätevyys uinninvalvontaan. Tehtävään kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä. Työaika on 30 h /vk Palkkaus perustuu voimassa olevaan KVTES:iin. Työ alkaa elokuussa 2019. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittujen on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Hakuloma löytyy www.kuntarekry.fi -palvelussa.

 • 27.2.2019 9:19

  Tuntiopettajan tehtävänä on opettaa pääasiassa metalli- ja puutyötä luokille 7.-9. yläkoulussa ja erityiskoulussa. Lisäksi työhön kuuluu opetusta kyläkouluilla riippuen koulujen tarpeista sekä mahdollisesti kerhotuntien ohjaamista. Tuntimäärä vaihtelee vuosittain riippuen valinnaisaineiden valinnasta, tulevan lukuvuoden tuntimäärä on noin 16-18h/vko. Tehtävässä käytetään 3 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on toimitettava nuorten parissa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote ennen työn alkua. Hakulomake löytyy www.kuntarekry.fi -palvelussa.

 • 1.3.2019 8:00

  Haemme dynaamiseen joukkoomme Nivan alakoululle englannin lehtoria. Nivan koululla on nyt 364 oppilasta ja kolme pienryhmää. Valittavan eduksi luemme näytön oppimisen digitalisaation hyödyntämisestä opetuksessa ja omassa työssä sekä vahvan näytön yhteistyötaidoista niin oppilaiden kuin henkilökunnankin kesken sekä työskentelystä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa. Koeaika on 6 kuukautta. Vain kuntarekryn kautta tulleet hakemukset otetaan huomioon, ei liitteitä.

 • 5.2.2019 12:30

  Kiuruveden kaupunki hakee yleisten alueiden ja katuviheralueiden sekä kiinteistöjen ylläpitoon puutarhuria tai puutarhuri-/ viherrakentaja-/ hortonomiopiskelijaa kesäkaudelle 2019. Alueisiin kuuluu mm. leikkikenttiä, uimarantoja, puistoja, kiinteistöpihoja, ulkoilualueita, taajamametsiä, sekä venesatama ja -rantoja. Työskentelemme säästä riippumatta ulkoalueilla. Työ on myös fyysisesti raskasta. Olet etsimämme henkilö, jos tunnet puutarhakasvit, rikkaruohot sekä työkoneet ja puutarhatyökalujen käyttö on sinulle tuttua. Toivomme, että sinulla on halu oppia uutta. Arvostamme ahkeraa otetta työhön, oma-aloitteisuutta, iloista asennetta, yhteistyökykyä ja ystävällistä käytöstä. Osaat toimia ryhmässä muita kannustavalla tavalla ja omaat sitoutumiskykyä yhteiseen päämäärään. Tehtävä edellyttää vähintään 18 vuoden ikää, puutarhurin tutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa. Voit olla myös ammattikorkeakouluopiskelija ja vailla mahdollista päättötyöaihetta. Puutarha-alan työkokemus, ylläpitotöiden käytännön tuntemus, kasvinsuojeluainetutkinto, työturvallisuus-, ensiapu-, tulityö- ja tieturvakorttikoulutukset katsotaan eduksi. Työ sisältää mahdollisesti myös viherrakentamista. Ajokortti ja oman auton käyttö on työssä välttämätöntä.