Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta on päättänyt 27.4.2021 käynnistää maanomistajan pyynnöstä Sulkavanjärven rantaosayleiskaavan muutoksen, joka koskee tiloja 263-417-22-20 Paloharju sekä 263-417-22-35 Puutioniemi. Tarkoituksena on siirtää kaksi pohjoisinta Paloharju- tilalle osoitetusta neljästä rakentamattomasta rakennuspaikasta (RA) tilan etelärajan läheisyyteen. Puutioniemi- tilan osalle on tarkoitus tehdä vain merkintätekninen muutos, koska nykyinen 5 rakennuspaikan ryhmä hajoaa useammaksi.

 

Aikataulu

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe 4–5 / 2021
Kaavaehdotus 6-7 / 2021
Kaavan hyväksymiskäsittely 8-9 / 2021

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka pidetään nähtävänä 5.5. - 3.6.2021 välisenä aikana teknisessä palvelukeskuksessa (Harjukatu 2) ja ne löytyvät myös tämän sivun liitetiedostoista. Osalliset voivat esittää näistä nähtävänä oloaikana mielipiteitä kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, Tekninen palvelukeskus, PL 28, 74701 Kiuruvesi. Osallisilla on myös mahdollisuus esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

 

Lisätiedot

Ville Kamaja                                                        Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju              

vs. tekninen johtaja                                             Jorma Harju

0400 741 492                                                        044 596 3111

ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi                                 jorma.harju(at)kaavaharju.fi