Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta on päättänyt 27.4.2021 käynnistää maanomistajan pyynnöstä Sulkavanjärven rantaosayleiskaavan muutoksen, joka koskee tiloja 263-417-22-20 Paloharju sekä 263-417-22-35 Puutioniemi. Tarkoituksena on siirtää kaksi pohjoisinta Paloharju- tilalle osoitetusta neljästä rakentamattomasta rakennuspaikasta (RA) tilan etelärajan läheisyyteen. Puutioniemi- tilan osalle on tarkoitus tehdä vain merkintätekninen muutos, koska nykyinen 5 rakennuspaikan ryhmä hajoaa useammaksi.

 

Aikataulu

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe 4–5 / 2021
Kaavaehdotus 6-7 / 2021
Kaavan hyväksymiskäsittely 8-9 / 2021

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 5.5. – 3.6.2021 välisenä aikana. Niistä annettiin yksi lausunto ja esitettiin yksi mielipide.

 

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä 21.7. -19.8.2021 välisenä aikana. Ehdotuksesta annettiin yksi lausunto, jossa ei esitetty kaavaehdotukseen muutoksia.

 

Hyväksymisvaihe

Kiuruveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 1.11.2021 § 69 hyväksynyt Sulkavanjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Hyväksytty kaava-aineisto löytyy tämän sivun liitetiedostoista.

Voimaantulo

Sulkavanjärven rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee kiinteistöjä 263-417-22-20 Paloharju ja 263-417-22-35 Puutioniemi, on tullut kaupunginhallituksen määräämällä tavalla voimaan 19.1.2022.

 

Lisätiedot

Risto Luttinen                                                     Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju              

maanmittausinsinööri                                  Jorma Harju

0400 741 492                                                       044 596 3111

risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi                              jorma.harju(at)kaavaharju.fi