Kaavatyön käynnistäminen

Taajaman osayleiskaava ohjaa yleispiirteisesti yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, osoittaa taajaman kehityssuunnat ja ohjaa asemakaavan laatimista tai muuttamista. Taajaman osayleiskaava laadittiin v. 2005 ja sen tavoitevuosi oli 2015. Tekninen lautakunta päätti 14.2.2017 käynnistää kaavan tarkistamisen ja päivittämisen vastaamaan tämän hetkisiä ja tulevia tarpeita.

Aikataulu

Kaavatyö käynnistettiin huhtikuussa 2017. Vuoden 2017 aikana päivitettiin perusselvityksiä ja määriteltiin kaavalle tavoitteet. Kaavaluonnos tulee nähtäville vuoden 2018 aikana.

Perusselvitykset

Perusselvityksinä on päivitetty ja täydennetty luonto- ja maisemaselvitys, kulttuuriympäristön inventointi ja muinaisjäännösinventointi historiallisten jäänteiden osalta. Osallisten näkemyksiä taajaman kehittämisestä selvitettiin keskustelutilaisuuksilla.

OAS

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 5.7.-3.8.2017. OAS:ssa esitellään suunnittelualueen rajaus, kaavatyön kulku ja aikataulu sekä osallistumismahdollisuudet. OAS löytyy sivun alalaidasta.

Luonnosvaihe

Taajaman osayleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään nähtävänä 19.9.-19.10.2018. Luonnosaineisto on tämän sivun liitetiedostoina. Luonnosaineisto on nähtävänä myös kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa (Harjukatu 2). Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse osoitteeseen mirja.nuutinen(at)kiuruvesi.fi.

Lisätiedot

Mirja Nuutinen

kaavoittaja
040 7144 908
mirja.nuutinen(at)kiuruvesi.fi
(tavoitettavissa ma-ke)