Siirry sisältöön

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten on haettava maisematyölupa asemakaava-alueella, ranta-asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella (jos yleiskaavassa niin määrätään) ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.

Tarvitset seuraavat hakemusasiakirjat

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

tulostettava lomake

SELVITYS ALUEEN HALLINTAOIKEUDESTA

esimerkiksi oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta

KARTTAOTE TAI MAHDOLLINEN YMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA

Karttaotteen voi hankkia esimerkiksi Maanmittauslaitokselta.

SELVITYS NAAPURIEN KUULEMISESTA

tulostettava lomake

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lomakkeet

ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta

naapurin kuuleminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

maisematyölupahakemus

Lupa maisemaa muuttavaa työtä varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Tekninen palvelukeskus

Teknisessä palvelukeskuksessa saat mm. kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja vesihuoltopalvelua.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:45
Ke - To: 09:00 - 15:45
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Purkamislupa

Katso tiedot

Rakennuslupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut