Vanhusneuvoston tehtävät
  • Edistää ikäihmisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden keskuudessa.
  • On kaksisuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvien asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti.
  • Pitää esillä ikääntyvän väestön näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
  • On mukana ikääntyvän väestön tukemista koskevan suunnitelman valmistelussa ja palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa.
  • Lisäksi neuvostolla on oltava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen sekä ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
  • Aloitteiden ja lausuntopyyntöjen käsitteleminen.
Puheenjohtajat, esittelijä ja sihteeri
puheenjohtaja   Marja-Leena Kärkkäinen 
varapuheenjohtaja  Olavi Martikainen  
   
sihteeri Katja Kärkkäinen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
   
Yhteystiedot
Kiuruveden vanhusneuvosto / Katja Kärkkäinen
Meijerikatu 4
74120 IISALMI

katja.karkkainen(at)ylasavonsote.fi
Järjestöjen edustajat

Ahonen Pekka

Putouksentie 340
74670 RAPAKKOJOKI

Oikeutta Eläkeläisille ry
varajäsen: Saastamoinen Tapio

Hyvärinen Aune

Saratie 6 A 1
74700 KIURUVESI
hyvarinen.aune(at)gmail.com

Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry
varajäsen: Lappalainen Aino

Kämäräinen Laina

Kukkomäentie 33
74700 KIURUVESI
voitto.kamarainen(at)gmail.com

Ylä-Savon Seniorit ry
varajäsen: Vartiainen Aila

Kärkkäinen Marja-Leena

Lapinsalontie 960
74700 KIURUVESI
marjaleenakarkkainen(at)hotmail.com

Kiuruveden Eläkeläiset ry
varajäsen: Sivonen Elsa

Martikainen Olavi

Pyhännäntie 270
74700 KIURUVESI
martikaisolavi(at)gmail.com

Rintamaveteraanit ry
varajäsen: Kärkkäinen Sylvi

Tikkanen Martti

Syrjäpurontie 340
74670 RAPAKKOJOKI
martti48.tikkanen(at)gmail.com

Kiuruveden Eläkeläiset ry
varajäsen: Piippo Seppo

Venäläinen Marketta

Kirkkokatu 41
74700 KIURUVESI
marketta.venalainen(at)gmail.com

Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry
varajäsen: Niskanen Pirjo
Kaupungin toimielinten edustajat

Tenhunen Kirsi

Hirvikankaantie 85
74700 KIURUVESI
kirsian(at)gmail.com

kaupunginhallitus
varajäsen: Partanen Raimo

Niskanen Vesa

Pyhännäntie 1855
74940 REMESKYLÄ
vesa.ni(at)hotmail.com

sivistyslautakunta
varajäsen: Tikka Tuomo

Härkönen Anna-Liisa

Lapinsalontie 70
74700 KIURUVESI
harkonen.annaliisa(at)gmail.com

tekninen lautakunta
varajäsen: Kyllönen Eero