Siirry sisältöön
Vanhusneuvoston tehtävät
  • Edistää ikäihmisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden keskuudessa.
  • On kaksisuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvien asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti.
  • Pitää esillä ikääntyvän väestön näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
  • On mukana ikääntyvän väestön tukemista koskevan suunnitelman valmistelussa ja palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa.
  • Lisäksi neuvostolla on oltava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen sekä ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
  • Aloitteiden ja lausuntopyyntöjen käsitteleminen. 
Puheenjohtajat ja sihteeri 2021 -2025
puheenjohtaja 
varapuheenjohtaja
Sihteeri Katja Kärkkäinen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
   
Yhteystiedot
Kiuruveden vanhusneuvosto / Katja Kärkkäinen
Meijerikatu 4
74120 IISALMI
katja.karkkainen(at)ylasavonsote.fi
p. 040 764 3394
Jäsenet ja varajäsenet 2021-2025

JÄSEN

VARAJÄSEN

Niskanen Pirjo

Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys

Saara Huttunen

Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys

Hyvärinen Aune

Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys

Ruotsalainen Merja

Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys

Tikkanen Matti

Eläkeläiset Ry

Piippo Seppo

Eläkeläiset Ry
seppo.piippo@kiuruvesi.fi

Kärkkäinen Marja-Leena

Eläkeläiset Ry
marjaleenakarkkainen@hotmail.com

Sivonen Elsa

Eläkeläiset Ry

Kämäräinen Laina

Ylä-Savon seniorit Ry

Vartiainen Aila

Ylä-Savon seniorit Ry

Martikainen Olavi

Rintamaveteraanit Ry

Kärkkäinen Sylvi

Rintamaveteraanit ry

Ahonen Pekka

Oikeutta Eläkeläisille Ry

Huttunen Kauko

Oikeutta Eläkeläisille Ry
kauko.huttunen@kiuruvesi.fi

Muut edustajat

Kastari Tuija

Kaupunginhallituksen edustaja
tuija.kastari@kiuruvesi.fi

Lappalainen Sari

Kaupunginhallituksen varaedustaja
sari.lappalainen@kiuruvesi.fi

Härkönen Anna-Liisa

Teknisen lautakunnan edustaja

Lonkila Miikka

Teknisen lautakunnan varaedustaja
miikka.lonkila@kiuruvesi.fi

Nieminen Juha

Sivistyslautakunnan edustaja
juha1nieminen@gmail.com

Pentikäinen Arja

Sivistyslautakunnan varaedustaja
arja.pentikainen@kiuruvesi.fi