Siirry sisältöön
Vanhusneuvoston tehtävät
  • Edistää ikäihmisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden keskuudessa.
  • On kaksisuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvien asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti.
  • Pitää esillä ikääntyvän väestön näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
  • On mukana ikääntyvän väestön tukemista koskevan suunnitelman valmistelussa ja palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa.
  • Lisäksi neuvostolla on oltava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen sekä ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
  • Aloitteiden ja lausuntopyyntöjen käsitteleminen.
Puheenjohtajat ja sihteeri
puheenjohtaja: Marja-Leena Kärkkäinen 
varapuheenjohtaja: Olavi Martikainen   
Sihteeri: Katja Kärkkäinen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
   
Yhteystiedot:
Kiuruveden vanhusneuvosto / Katja Kärkkäinen
Meijerikatu 4
74120 IISALMI

katja.karkkainen(at)ylasavonsote.fi
Järjestöjen edustajat

Oikeutta Eläkeläisille ry
Ahonen Pekka
Putouksentie 340, 74670 RAPAKKOJOKI

varajäsen: Saastamoinen Tapio, Oikeutta Eläkeläisille ry


Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry
Hyvärinen Aune
Saratie 6 A 1, 74700 KIURUVESI
hyvarinen.aune(at)gmail.com

varajäsen: Lappalainen Aino, Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry


Ylä-Savon Seniorit ry
Kämäräinen Laina
Kukkomäentie 33, 74700 KIURUVESI
voitto.kamarainen(at)gmail.com

varajäsen: Vartiainen Aila, Ylä-Savon Seniorit ry

 

Kiuruveden Eläkeläiset ry
Kärkkäinen Marja-Leena, puheenjohtaja
Lapinsalontie 960, 74700 KIURUVESI
marjaleenakarkkainen(at)hotmail.com

varajäsen: Sivonen Elsa, Kiuruveden eläkeläiset ry


Rintamaveteraanit ry
Martikainen Olavi, varapuheenjohtaja
Pyhännäntie 270, 74700 KIURUVESI
martikaisolavi(at)gmail.com

varajäsen: Kärkkäinen Sylvi, Rintamaveteraanit ry


Kiuruveden Eläkeläiset ry
Tikkanen Martti
Syrjäpurontie 340, 74670 RAPAKKOJOKI
martti48.tikkanen(at)gmail.com

varajäsen: Piippo Seppo, Kiuruveden Eläkeläiset ry


Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry
Venäläinen Marketta
Kirkkokatu 41, 74700 KIURUVESI
marketta.venalainen(at)gmail.com

varajäsen: Niskanen Pirjo, Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry

Kaupungin toimielinten edustajat
Kaupunginhallitus:
Tenhunen Kirsi
Hirvikankaantie 85, 74700 KIURUVESI
kirsian(at)gmail.com

varajäsen: Partanen Raimo


Sivistyslautakunta:
Niskanen Vesa
Pyhännäntie 1855
74940 REMESKYLÄ
vesa.ni(at)hotmail.com

varajäsen: Tikka Tuomo


Tekninen lautakunta
Härkönen Anna-Liisa
Lapinsalontie 70, 74700 KIURUVESI
harkonen.annaliisa(at)gmail.com

varajäsen: Kyllönen Eero