Siirry sisältöön
Vanhusneuvoston tehtävät
  • Edistää ikäihmisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden keskuudessa.
  • On kaksisuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvien asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti.
  • Pitää esillä ikääntyvän väestön näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
  • On mukana ikääntyvän väestön tukemista koskevan suunnitelman valmistelussa ja palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa.
  • Lisäksi neuvostolla on oltava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen sekä ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
  • Aloitteiden ja lausuntopyyntöjen käsitteleminen. 

 Yhteystiedot

Kiuruveden vanhusneuvosto / Siiri Tarja

Harjukatu 2
PL 28
74700 KIURUVESI
tarja.siiri@kiuruvesi.fi
p. 040  527 2408 

 

Vanhusneuvostoon valitut luottamushenkilöt löydät painamalla alla olevaa Luottamushenkilö- ja sidonnaisuusrekisteri -nappia. Valitse Toimielimen kokoonpanohaku kohdasta Vanhusneuvosto.

Esityslistat ja pöytäkirjat 2023 alkaen

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön -hanke

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hankkeen ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön” järjestämän kansallisen ”Ravitsevaa ruokaa ja ruokailo yhdessä syöden” -kampanjan. Osana hanketta on luotu ravitsemusportaalin joka löytyy osoitteesta: www.ruokavirasto.fi/vireytta-seniorivuosiin

Vanhusneuvoston muut asiakirjat