Siirry sisältöön

Toiminta-ajatus ja liikeidea

Et voi tehdä kaikkea, eikä sinun missään nimessä ole tarkoituskaan. Olet perustanut yrityksen, koska sinä tarjoat palveluasi asiakkaalle, joka puolestaan antaa siitä sinulle rahaa. Kuulostaa yksinkertaiselta ja sitä sen pitäisi ollakin.

Toiminta-ajatus kertoo, miksi perustat yrityksen: mikä on se palvelu tai tuote, jota tarjoat. Liikeidea on jo hieman laajempi kokonaisuus, mutta yksinkertainen sekin. Se kertoo miksi sinun tarjoamasi palvelu on parempi kuin kilpailijan. Et varmaankaan perusta yritystä, koska haluat olla markkinoiden huonoin?

Mitä selkeämpi asia sinulle itsellesi on, sitä helpompi sinun on löytää asiakkaasi ja saada haluamasi toimeentulo.


Alla linkki yrityksen perustamisoppaaseen
Uusyrityskeskus: Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma vie toiminta-ajatuksen ja liikeidean astetta pidemmälle ja se onkin yrityksen perusidea:

      - mitä myydään, kenelle ja miten
      - miten yritys erottuu edukseen
      - ketkä ovat yrityksen asiakkaita, miten heidän tavoittaa ja ketkä kilpailevat heistä
      - millaiset tilat ja välineet yritys tarvitsee
      - paljonko yritys tarvitsee pääomaa ja miten rahoitus hankitaan
      - paljonko myyntiä tarvitaan, jotta toiminta on kannattavaa

Suomi.fi: Liiketoimintasuunnitelma


Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman jatke, jolla tuotteiden ja palveluiden myyntiä pyritään tehostamaan. Koska ihmiset ovat erilaisia ja heidän tarpeensa ovat erilaisia, asiakasryhmää nimeltä "kaikki" ei ole olemassakaan. Millainen henkilö tarvitsee juuri SINUN tuotettasi tai palveluasi? MUISTA! Markkinointi ei ole sama asia kuin mainonta. Markkinointi on kokonaisuus, jonka yksi osa-alue mainonta on.

      - mitä tuotetta tai palvelua myyt?
        kaikkea ei voi osata - keskity olennaiseen!

      - miten hinnoittelet kannattavasti niin, asiakas voi ja haluaa hankkia
        yksikköhinta, tarjoukset, alennukset, halpatuote / premium-tuote...

     - mistä asiakkaasi saa tuotteen tai palvelun hankittua?
       kivijalkaliike /verkkokauppa, myy itse / anna toiselle myytäväksi
       asiakas ottaa yhteyttä / asiakkaaseen otetaan yhteyttä

      - miten edistät tuotteen tai palvelun myyntiä?
        miten saat tiedon asiakkaalle niin, että hän haluaa olla juuri sinun asiakkaasi?

Suomi.fi: Markkinointi ja myynti


Yrityksen nimi

Jokaisella yrityksellä on nimi. Yksinkertaisimmillaan se on yksityisen elinkeinonharjoittajan oma nimi. Jos nimelleen haluaa varmistaa yksinoikeuden Suomessa, tulee se rekisteröidä kaupparekisteriin.  Nimen valinnassa saa käyttää mielikuvitusta, mutta nimen tulee olla kuitenkin hyvän tavan mukainen. Kaupparekisteri myös suosittaa, että kirjoitusasu noudattelee suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä. Toiminimessä tulee myös olla yritysmuodon tunnus (pl. aputoiminimi).

Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää yrityksen nimipalvelua, josta voit tarkistaa onko nimi-ideasi rekisteröitävissä. PRH:n sivuilta löytyy neuvoja, ohjeita ja vinkkejä yrityksen nimiasioissa, joten kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa!

Yrityksen nimeä valitessa ei ole pahitteeksi myöskään miettiä yrityksen mahdollisia verkkosivuja. Luonteva verkkosivuosoite on muotoa www.yritys.fi, joten mikäli sinulla on aikomuksena jossain vaiheessa perustaa yrityksellesi kotisivut, ota huomioon miten yrityksesi nimi taipuu verkko-osoitteeksi. Viestintävirasto ylläpitää palvelua, jonka kautta voi tarkistaa onko haluttu verkko-osoite vapaa sekä rekisteröidä oman osoitteen.

Y-TUNNUS
Y-tunnus on yritys- ja yhteisötunnus, joka yksilöi yrityksen.
Y-tunnuksessa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki eli se on muotoa 1234567-8. Tunnuksia hallinnoidaan Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisesti ylläpitämässä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Jokainen yritys saa tunnuksen sen jälkeen kun perustamisilmoitus on yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

PRH: Yrityksen nimi
 
PRH:  Yrityksen nimipalvelu

 
Viestintävirasto: fi-verkkotunnus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)


Starttiraha

Starttiraha on TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen etu aloittavalle yrittäjälle. Sen tarkoitus on turvata yrittäjän ja hänen perheensä toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Starttiraha ei ole automaattinen etuus, vaan sitä koskevat tietyt ehdot. Tutustu ehtoihin hyvissä ajoin, sillä starttirahaa on haettava  ENNEN YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMISTA JA YRITYKSEN REKISTERÖIMISTÄ.

TE-toimisto pyytää usein asiantuntijalta lausunnon yritystoiminnan edellytyksistä ja  kannattavuudesta. Asiantuntija tutkii yrittäjän laatimat liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmat, minkä lisäksi asiantuntija ja yrittäjä yleensä tapaavat myös henkilökohtaisesti ja keskustelevat suunnitelmista. Kiuruvedellä asiantuntijalausunnot antaa Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen alaisuudessa yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhonen.

TE-palvelut: Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki


Luvanvaraiset toimialat

Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen vaatii viranomaisen luvan. Mikäli harjoitat tällaista elinkeinoa, on lupa haettava (ja saatava) ennen kuin yritystoiminnan voi aloittaa. Lupa voi koskea toimitiloja tai työntekemispaikkaa, varsinaista elinkeinon harjoittamista tai ammattitaitoa koskevia vaatimuksia.

Kannattaa myös huomioida, että osa toiminnasta voi vaatia ilmoituksen viranomaiselle, vaikka varsinaista lupaa ei tarvittaisikaan. Lupa-asioista löytyy runsaasti tietoa Yritys-Suomen kautta.

Suomi.fi: Luvanvaraiset elinkeinot


Kirjanpidon järjestäminen

Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Yksinkertaistetusti kirjanpito on liiketapahtumien rahamäärien kirjaamista. Kirjanpito koostuu tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista ja veloista. Se ylläpitää tietoa yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja tilasta.

Kirjanpidon laajuus riippuu yrityksen koosta eli taseen, liikevaihdon ja henkilöstön määrästä. Pienimmänkin mikroyrityksen kirjanpitovelvollisuus alkaa siitä päivästä kun toimintaa on ryhdytty tosiasiallisesti harjoittamaan.

Taloushallintoliitto: Kirjanpidon ABC


Pankkitilin avaaminen

Pääsääntöisesti yrityksellä on oma pankkitili. Tilin avaamista varten pankit tarvitsevat (yritysmuodosta riippuen) erilaisia asiakirjoja. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi kaupparekisteriote, yhtiösopimus tai vaikka päättävän elimen pöytäkirja, josta ilmenee päätös tilin avaamisesta.

Pankkitiliä voi tarvita jo ennen yrityksen rekisteröimistä, esimerkiksi osakeyhtiön osakepääoman maksamista varten. Pankkien tilinavausta koskevat käytännöt voivat vaihdella, joten ota yhteyttä omaan pankkiisi hyvissä ajoin!

Suomi.fi: Pankkitilin avaaminen yritykselle


Pakolliset vakuutukset

YEL on yrittäjien eläkelaki, jonka mukaan yrittäjän on järjestettävä oma eläketurvansa työeläkevakuutusyhtiössä tai eläkekassassa. Tämä tarkoittaa pakollista eläkevakuutuksen, YEL-vakuutuksen, ottamista.

Olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, jos:
- olet 18–69-vuotias
- asut Suomessa
- työskentelet yrityksessäsi
- toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta (4 kk)
- työtulosi arvioidaan olevan vähintään 9 010,28 € (vuonna 2024)
- vuonna 2024 yrittäjän työssäoloehdon täyttävällä yrittäjällä on  mahdollisuus KELA:n peruspäivärahaan tai tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan,  jos työtulo on vähintään
14 803 € / vuosi

- vuonna 2024 yrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi, jos työtulo on vähintään 14 803 € / vuosi

 

Miten vakuutusmaksu määräytyy?

Vakuutusmaksun perustana on työtulo (toisinaan käytetään nimeä YEL-työtulo). Työtulo on summa, jonka voisit maksaa palkkana samaa työtä tekevälle vuoden ajalta. 

 

Työtulo ei siis ole yrityksesi tulos tai liikevaihto. Vuonna 2024 työtulon alaraja eli minimityötulo on
9 010,28 € (pienin mahdollinen summa jonka perusteella vakuutusmaksu määritellään) Työtulon määrittämisessä sinua auttaa oma eläkeyhtiösi.

 

Yrittäjäeläke muuttui 1.1.2023 alkaen
Muutoksia tuli mm. siihen miten työtulo määritellään. Lisätietoa uudistuksesta saat omalta eläkeyhtiöltäsi.


Mitä hyötyä YEL-vakuutuksesta on?
YEL-vakuutus on yrittäjän tapa kerryttää eläkettä:
mitä enemmän vakuutusmaksuja maksat, sitä suuremman eläkkeen tulet saamaan. Kannattaa myös muistaa, että yrittäjän kuollessa perhe-eläkkeet (lesken- ja lapseneläke) lasketaan YEL-työtulon mukaan! Maksamalla korkeampaa vakuutusmaksua, varmistat itsellesi myös erinäisiä sosiaalisia etuuksia:
  
Sairauspäiväraha tai osasairauspäiväraha HUOM! Työtapaturmia ja työn aiheuttamia ammattitauteja varten tarvitaan vielä lisäksi vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vanhempainpäiväraha
Jokainen on oikeutettu vähimmäispäivärahaan,
mutta korkeampi työtulo nostaa vanhempainpäivärahan määrää. Lisätietoa Kelan sivuilta

Ansiosidonnainen päiväraha
vuonna 2024 työtulo vähintään 14 803 € / vuosi + kuulut yrittäjäkassaan ja täytät työssäoloehdon

Työttömyyspäiväraha
vuonna 2024 työtulo vähintään 14 803 € / vuosi.
+ viimeiset neljän vuoden ajalta YEL-, MyEL- tai TyEL -ansioita vähintään 15 kuukaudelta
+ yritystoiminta on lopetettu tai keskeytetty
+ TE-toimisto on todennut hakijan oikeutetuksi etuuteen
(mikäli yrittäjä ei kuulu työttömyyskassaan, Kela maksaa peruspäivärahaa)


Entä jos yritys ei ole YEL-velvollinen?
YEL-vakuutuksen ottamisen vaatimuksen eivät välttämättä täyty mikäli yritystoiminta on pientä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että kun asiakkaana on kunta ja valtio, ovat ne velvollisia selvittämään, onko yksityinen elinkeinonharjoittaja järjestänyt itselleen eläkevakuutuksen. Mikäli yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, pidätetään laskun loppusummasta työntekijän eläkemaksu.


MUUT VAKUUTUKSET
Terveyden- ja sairaanhoitoalan yrittäjän on otettava potilasvakuutus. Kaikilla liikenteessä käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla on oltava liikennevakuutus. Työnantajana lakisääteisiä vakuutusmaksuja ovat työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työntekijäin ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu.

Finlex: Yrittäjän eläkelaki
 
Suomi.fi: Toimialakohtaiset vakuutukset

Suomi.fi: Työnantajan lakisääteiset vakuutukset
 
Potilasvakuutuskeskus