Siirry sisältöön

Kirjastopalvelut

Kirjasto sijaitsee kulttuuritalolla. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjastossa on käytössä omatoimikirjasto, johon pääsee kirjastokortilla ja PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjastolta. Perinteisen aineiston lisäksi on lainattavissa sähköistä aineistoa. Kirjastossa on kätýtettävissä tietokoneita, tabletteja, pelikonsoleita sekä langaton nettiyhteys. Kirjasto tarjoaa myös kopiointipalveluita. Kirjaston kokoushuoneita voi vuokrata. Aulassa voi järjestää pienimuotoisia näyttelyitä. Näyttelytila on maksuton. Tarkemmat tiedot palveluiden käytöstä löydät Kiuruveden kirjaston sivuilta. Kirjaston palveluihin kuuluu myös kotipalvelu.

Kirjaston palveluihin kuuluu myös kotipalvelu ja kirjastoauto Kiurukas

Kotipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät korkean iän, sairauden tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa. Aineisto toimitetaan kerran kuukaudessa kotiin. Palvelu on maksuton. Kirjastosta voi tilata tunnukset Celianet- verkkopalvelun käyttäjiksi, jolloin asiakas lainaa ja kuuntelee kirjoja suoraan verkosta tai hänelle tilataan äänikirjoja cd-rom-muodossa. Näkövammaisten Keskusliitto ry lainaa Daisy-lukulaitteita Celia-kirjaston asiakkaille ja äänilehtien lukijoille. Daisy-äänilehdet tilataan Näkövammaisten keskusliiton kautta. Lukulaite hakemuksen voi tehdä verkossa tai tulostettavalla lomakkeella postitse.

Kirjastoauto palvelee haja-asutusalueilla ja taajamissa. Voit varata tai pyytää virkailijaa tuomaan aineistoa Kiuruveden pääkirjastosta. Voit myös tilata aineistoa muista Rutakko-kirjastoverkon kirjastoista ja noutaa sen kirjastoautosta. Lainaamasi aineiston voit palauttaa mihin tahansa Rutakko-kirjastoon. Kiurukas liikennöi parittomilla viikoilla.

Kirjastokortin ja henkilökohtaisen PIN-koodin voit hankkia lähimmässä kirjastossa. Kirjasto voi antaa kortin oman kunnan tai oman kirjastoyhteenliittymän aineistojen lainaamista varten.

Kun haet korttia, ota mukaan henkilöllisyystodistus, passi tai poikkeustapauksissa muu viranomaisen antama henkilökortti. Korttia et voi hankkia ilman henkilökohtaista käyntiä. Lapsen kirjastokorttia varten tarvitaan hakemus huoltajalta.

Kirjastossa voit vierailla vapaasti ja käyttää aineistoja, kuten lehtiä, kirjoja ja digitaalisia aineistoja, sähköisiä lehtiä ja tietokantoja. Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti, jonka numero yhdessä henkilökohtaisen PIN-koodin kanssa toimii tunnisteena käytettäessä sähköisiä palveluja.

Kaikilla kirjastoilla on omat käyttösääntönsä. Niissä määritellään käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Lainataksesi kirjaston materiaalia ja käyttääksesi kirjaston verkkopalveluita, tarvitset kirjastokortin. Palveluiden käyttämiseen tarvittavan tunnusluvun saa todistamalla henkilöllisyytensä, ilmoittamalla yhteystietonsa sekä sitoutumalla allekirjoituksellaan noudattamaan kulloinkin voimassaolevia käyttösääntöjä. Kirjastokortti oikeuttaa

lainaamaan kaikista Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon kuuluvista kirjastoista.

Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista. Päiväkoti, koulu tai muu laitos saa kirjastokortin täysi-ikäisen takaajan suostumuksella.

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen, kirjastossa oleskelu sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Esimerkiksi kaukolainoista, kopioista, kokoontumistilojen käytöstä saatetaan periä maksu. Nämä selviävät kunkin kunnan kirjaston käyttösäännöistä.

Linkit

Daisy-soittimen lainaus

Äänikirjoja ja äänilehtiä voi kuunnella Daisy-soittimilla, mobiililaitteilla ja tietokoneilla (Näkövammaisten liitto ry:n sivu).

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kiuruveden kirjaston kotisivut

Kiuruveden kaupunginkirjasto Rutakon sivuilla.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kiuruveden kulttuuritalo

Kulttuuritalolla toimivat kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuurisihteeri

Lähteentie 10 A, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Opetus- ja sivistyspalvelukeskus

Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksenkuuluvat varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuripalvelut, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aika sekä kirjastopalvelut.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Siellä on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voit tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voit opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä. Kirjastoissa on käytössä langaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat. Monista kirjastoista saa lainaan myös erilaisia esineitä. Kirjastohenkilökunta auttaa ja neuvoo kaikissa kirjaston aineistoihin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Useimpien kirjastojen kokoelmiin kuuluu myös digitaalista aineistoa. Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalvelut Kirjastot.fi-sivustolla ovat kaikkien käytössä, samoin Kansalliskirjaston Finna.fi-palvelu. Oman kirjaston kautta voi tilata teoksia myös Monikielisestä kirjastosta ja näkövammaisten Celia-kirjastosta. Verkossa toimii myös Viittomakielinenkirjasto.fi.

Laki yleisistä kirjastoista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492