Siirry sisältöön

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 Megawatin energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Tee rekisteröinti-ilmoitus ympäristöhallinnon verkkosivuilta saatavilla lomakkeilla.

Toimita Ilmoitus Ylä-Savon ympäristönsuojeluun.

Ympäristönsuojelutarkastaja käsittelee ilmoituksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Puhelinasiointi

Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastajat

Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastajien yhteystiedot.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0144452 Puh. +358 40 0144453 Puh. +358 40 5682619 Puh. +358 40 0173345

Lomakkeet

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Lomake asfalttiaseman ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitus

Lomake kiinteiden betoniasemien ja betonituotetehtaiden ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Lomake keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Lomake orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Lomake polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ympäristönsuojelupalvelun verkkosivu

Ympäristönsuojelunpalveluiden verkkosivut sisältävät ympäristönsuojelun palvelut tehtävittäin, henkilöstön yhteystiedot sekä linkkejä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalveluiden Iisalmen toimipiste

Toimisto sijaitsee Iisalmessa torin reunalla Tietotalon (ent. postitalon) 3. kerroksessa.

Riistakatu 5 B, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalveluiden Kiuruveden toimipiste

Ympäristösuojelupalveluiden ja terveysvalvontapalveluiden Kiuruveden toimipiste

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120846
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200314
Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/smur/2017/20171065
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180858
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta: https://finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150064

Liittyvät palvelut

Maastoliikennelain mukainen lupa

Katso tiedot

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut