Siirry sisältöön

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Keskeinen osa koulujen oppilashuoltotyöstä tapahtuu oppilashuoltoryhmissä.

Oppilashuollon palveluja ovat mm. kouluterveydenhuoltoon, koulupsykologitoimintaan ja koulukuraattoritoimintaan liittyvät palvelut.

Oppilashuoltoon kuuluvia tukipalveluja ovat myös erityisopetus, oppilaanohjaus, iltapäivähoito , koulukuljetus ja -ruokailu.

Yhteystiedot

Anni Angeria

koulupsykologi
040 704 7943
anni.angeria(at)pshyvinvointialue.fi

Heide Nina

koulukuraattori
0505723128
nina.heide(at)pshyvinvointialue.fi