Siirry sisältöön

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Keskeinen osa koulujen oppilashuoltotyöstä tapahtuu oppilashuoltoryhmissä.

Oppilashuollon palveluja ovat mm. kouluterveydenhuoltoon, koulupsykologitoimintaan ja koulukuraattoritoimintaan liittyvät palvelut.

Oppilashuoltoon kuuluvia tukipalveluja ovat myös erityisopetus, oppilaanohjaus, iltapäivähoito , koulukuljetus ja -ruokailu.

Yhteystiedot

Heide Nina

koulukuraattori
040 712 6977
nina.heide(at)pshyvinvointialue.fi