Siirry sisältöön

KIURUVEDEN KANSALAISOPISTON HANKETOIMINTA

Olemme vuosien mittaan olleet mukana useissa erilaisissa hankkeissa opiston kehittämistoiminnan tehostamiseksi.

HENKILÖSTÖKOULUTUSHANKKEILLA ylläpidetään henkilöstön ja opettajien osaamista nopeasti muuttuvassa maailmassa.
KEHITTÄMISHANKKEILLA parannetaan opistotoiminnan laatua, tavoittavuutta,  koulutustarpeisiin vastaamista sekä uusien asiakasryhmien tavoittamista.
KANSAINVÄLISILLÄ HANKKEILLA tarjotaan henkilöstölle ja opettajille mahdollisuus täydennyskoulutuksiin EU:n alueella sekä kehitetään opiston ja keskeisten sidosryhmien kansainvälisyyttä, verkostoitumista ja suvaitsevaisuutta elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.

 

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet

 

yhteistyöhankkeet:

  • Järvisuomalaiset opissa Euroopassa, jonka hankerahoitus on 166 878 €. Hanketta hallinnoi Sisä-Savon kansalaisopisto. 31.7.2022 saakka.
  • Aikuisten perus- ja digitaidot -hanke (70 000 €), käyttö 30.6.2021 saakka. Hanketta hallinnoi Vieremän kansalaisopisto.
  • Henkilöstön digitaitojen kehittämishanketta (16 000 €), käyttö 31.12.2021 saakka. Hanketta hallinnoi Vieremän kansalaisopisto.
  • Lupa loistaa 2 - Vapaan sivistystyön henkilöstökoulutus 23.000 €. Hanketta hallinnoi Kuopion kansalaisopisto, käyttö 31.12.2021 saakka

 

omat hankkeet:

  • PUHTI – puhtia tielle työelämään 100 000 €, käyttö 31.12.2021 saakka. Hankkeen rahoitus on 100 %.
  • HARKKA -kerhotoiminta yläkoulun ja kaikkien alakoulujen oppilaille 1.1.-31.10.2021 (77 500 €) ja jatkorahoitus HARKKA 2 -hanke (97 750 €). Hankkeessa on 80 % rahoitus ja omarahoitusosuus on 20 %
  • Opintoseteliavustus 5 500 €, käyttö 31.12.2021 saakka. Opintoseteliavustuksella voidaan myöntää alennusta kansalaisopiston opintomaksuista tietyille rahoittajan määrittämille kohderyhmille.
  • Lasten kulttuuriharrastus –kerho 8 800 € yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, käyttö 1.9.2020-31.5.2021.

PUHTI-HANKE 2021

PUHTI – puhtia tielle työelämään hankkeen kautta on mahdollisuus saada koulutusta, ohjausta ja neuvontaa liittyen työllistymiseen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen. Hankkeessa on lyhyitä ja pitkiä kurssikokonaisuuksia ja kaikki työikäiset ovat tervetulleita. Ensimmäinen kokonaisuus sisältää vuorovaikutusta, itsetuntoa, mielenhyvinvointia, terveellisiä elämäntapoja ja oman elämäntarinan kirjoittamista. Toinen kokonaisuus käsittää digitaitoja, työ- ja yrittäjyysaiheita, monilukutaitoa, kuten media- ja kuvan lukutaitoa. Kolmas kokonaisuus järjestää mahdollisuuden tutustua haluamaasi työpaikkaan työharjoittelulla ja korttikoulutuksin. Voit siis suorittaa hygieniapassin, työturvallisuuskortin tai hätä EA-koulutuksen. Ohjausta annettaan myös ansioluettelon ja cv:n päivittämiseen, sekä työnhakuun. Kaikille kursseille osallistuminen on maksutonta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Oman osaamisen tunnistaminen ja sen vahvistaminen on tärkeää, olipa suunta sitten kohti opiskeluja tai työelämää. 

PUHTI – hanke on vahvasti mukana valtakunnallisessa Osaamisen tunnistaminen kampanjassa ja järjestää Erätauko-dialogeja. 
Erätauko-dialogit: ke 1.9.2021 klo 18.00 kirjastolla, ke 8.9.2021 klo 12.00 verkossa ja to 9.9. klo 12.00 kirjastolla. 
Keskusteluun osallistuu kerrallaan 4–12 hlöä, joten ilmoittauduthan mukaan ilmoittautumisaikana. 

HARKKAKERHOT 2021-2022

Tammikuussa 2021 pilottina käynnistynyt HARKKA toiminta (62 000 €) liittyy hallituksen linjaamaan Suomen malliin. Sen tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella (1-9 lk.) olisi mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Saimme iloisia uutisia toukokuussa, että HARKKA toiminta sai jatkorahoituksen (76 600 €). Valtion avustusrahoituksen on myöntänyt Itä-Suomen Aluehallintovirasto.  

HARKKA -kerhoihin ilmoittautuminen avautuu 4.8. ja päättyy 13.8. 2021. Toki kerhopaikkoja voi kysyä ilmoittautumisajan jälkeen kansalaisopiston toimistosta ja varasijoille kannattaa ehdottomasti ilmoittautua. Ilmoittautua voi kansalaisopiston nettisivujen kautta tai soittamalla opiston toimistoon p. 040 527 1633. Uusia kerhoja perustetaan saadun määrärahan puitteissa.  HARKKA -kerhot alkavat 30.8.2021 alkavalla viikolla ja jatkuvat 27.5.2022 saakka kaikilla Kiuruveden alakouluilla ja yläkoululla.

Tarkoituksena on, että koululaiset ilmoittautuvat sen koulun HARKKA -kerhoihin, missä käyvät myös koulua. Poikkeuksena on yläkoululla olevat Nivan alakoulun oppilaat eli he ilmoittautuvat Nivan koulun tarjonnassa oleviin kerhoihin. Nyt on kaikilla 1-9 luokkalaisilla mahdollisuus ilmoittautua mukaan harrastustoimintaan. 

HARKKA -kerhojen koulukohtaisten lukujärjestysten pohjana on valtakunnallinen kysely, joka tehtiin kaikille kouluikäisille lapsille. Lisäksi Kiuruvedellä tehtiin keväällä uusi kysely koululaisille Wilman kautta. Saatujen vastausten perusteella on rakennettu Kiuruveden lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti harrastus lukujärjestykset joka koululle. Tässä hankkeessa korostetaan, että nimenomaan lasten ja nuorten toiveita on kuultu. Kevään aikana tuli vanhemmilta toiveita, että koulukyydityksiä muutettaisiin HARKKA -kerhojen aikataulujen mukaan. Koulukyyditykset ovat kilpailutettuja ja niiden aikataulujen muuttaminen toisi kaupungille lisäkustannuksia. Tähän hankerahoitukseen ei edelleenkään hyväksytä koulukyytikustannuksia, joten koulukyyditysten aikatauluja ei ole voitu muuttaa. 

HARKKA -hanketta koordinoi  kansalaisopiston rehtori 
Maija-Leena Kemppainen.  Palautetta, kysymyksiä ja toiveita voi lähettää osoitteella: maijaleena.kemppainen@kiuruvesi.fi.  

AIKUISTEN PERUS- JA DIGITAIDOT HANKE 2020-2021

Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän kansalaisopistot saivat Aikuisten perus-ja digitaitojen kehittämiseen hankerahoitusta Opetushallitukselta. Tämä mahdollisti maksuttoman koulutuksen tarjoamisen. Aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämiseen tarjottiin koulutusta ja haastoimme kaikki yhdistykset miettimään, miten voidaan tehdä yhteistyötä näiden taitojen kehittämisessä. Yhteiskunnan nopean muutoksen myötä tarvitaan uudenlaisia perustaitoja, jolloin pystytään erilaisten viestien tulkintaan ja tuottamiseen. Monet palvelut ovat siirtyneet internettiin. Niiden löytämisessä, tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa on meillä monella kehitettävää.