Siirry sisältöön

KIURUVEDEN KANSALAISOPISTON HANKETOIMINTA

Olemme vuosien mittaan olleet mukana useissa erilaisissa hankkeissa opiston kehittämistoiminnan tehostamiseksi.

HENKILÖSTÖKOULUTUSHANKKEILLA ylläpidetään henkilöstön ja opettajien osaamista nopeasti muuttuvassa maailmassa.
KEHITTÄMISHANKKEILLA parannetaan opistotoiminnan laatua, tavoittavuutta,  koulutustarpeisiin vastaamista sekä uusien asiakasryhmien tavoittamista.
KANSAINVÄLISILLÄ HANKKEILLA tarjotaan henkilöstölle ja opettajille mahdollisuus täydennyskoulutuksiin EU:n alueella sekä kehitetään opiston ja keskeisten sidosryhmien kansainvälisyyttä, verkostoitumista ja suvaitsevaisuutta elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.

 

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet

 

yhteistyöhankkeet:

MOTTI -hanke

MOTTI (Monipuolisia taitoja tietotekniikkaan) -hankkeen avulla on kansalaisopistojen henkilökunta saanut koulutusta etä- ja hybridiopetuksen toteuttamiseen. Hybridiopetuksella tarkoitetaan, että opiskelijana voit osallistua lähi- ja/tai etäopetukseen sen mukaan, mikä Sinulle parhaiten sopii. Löydät tarjonnastamme hybridi- ja etäopetuksena toteutettavia kursseja. Syksyllä 2024 MOTTI -hankkeessa jatketaan opettajien koulutusta. MOTTI -hankkeessa ovat mukana Kiuruveden, Pielavesi-Keiteleen, Sonkajärven, Viitaseudun ja Vieremän kansalaisopistot. Kiuruveden kansalaisopisto koordinoi hanketta. Myös yhteistyöoppilaitosten kurssitarjontaan kannattaa katsoa, sillä etä- ja hybridiopetuksen tarjonta on lisääntynyt hankkeen tuloksena.

 

 

omat hankkeet:

  • HARKKA toiminta käynnistyi Kiuruvedellä pilottina tammikuussa 2021. Kerhotoiminta liittyy valtakunnalliseen Harrastamisen Suomen malliin, jonka tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella (1-9 lk) olisi mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Saimme jatkorahoitukset lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024, joiden avulla kerhotoimintaa on toteutettu yläkoululla ja kaikilla alakouluilla. HARKKA-kerhoille myönnettiin rahoitus myös lukuvuodelle 2024-2025.


  • Opintoseteliavustus , käyttö 31.12.2024 saakka. Opintoseteliavustuksella voidaan myöntää alennusta kansalaisopiston opintomaksuista tietyille rahoittajan määrittämille kohderyhmille.


LASTEN JA NUORTEN HARKKA- KERHOT 2024-2025

HARKKA -kerhoja jokaisella Kiuruveden alakoululla ja yläkoululla. Hallituksen kärkihankkeena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua harrastukseen. Kiuruveden kaupunki haki ja sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahoitusta, jonka avulla tarjottiin maksuttomia harrastekerhoja koulupäivän yhteydessä. Viime vuoden puolella lapset ja nuoret vastasivat valtakunnalliseen kyselyyn, jossa kysyttiin heidän omia harrastustoiveita. Tämän kyselyn vastausten pohjalta on koulukohtaisesti rakennettiin harrastuslukujärjestykset. Kansalaisopiston nettisivuilla oli yhteenveto harrastuskerhotarjonnasta koulukohtaisesti.

HARKKA-kerhotoiminta jatkuu myös lukuvuonna 2024-2025.

HARKKA -kerhotoiminnan rahoittaa OKM ja Kiuruveden kaupunki.  Lukuvuoden 2024-2025 rahoitus on €.

PÄÄTTYNEET HANKKEET

yhteistyöhankkeet:


omat hankkeet: