Siirry sisältöön

KIURUVEDEN KANSALAISOPISTON HANKETOIMINTA

Olemme vuosien mittaan olleet mukana useissa erilaisissa hankkeissa opiston kehittämistoiminnan tehostamiseksi.

HENKILÖSTÖKOULUTUSHANKKEILLA ylläpidetään henkilöstön ja opettajien osaamista nopeasti muuttuvassa maailmassa.
KEHITTÄMISHANKKEILLA parannetaan opistotoiminnan laatua, tavoittavuutta,  koulutustarpeisiin vastaamista sekä uusien asiakasryhmien tavoittamista.
KANSAINVÄLISILLÄ HANKKEILLA tarjotaan henkilöstölle ja opettajille mahdollisuus täydennyskoulutuksiin EU:n alueella sekä kehitetään opiston ja keskeisten sidosryhmien kansainvälisyyttä, verkostoitumista ja suvaitsevaisuutta elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.

 

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet

 

yhteistyöhankkeet:

 • Järvisuomalaiset opissa Euroopassa, jonka hankerahoitus on 166 878 €. Hanketta hallinnoi Sisä-Savon kansalaisopisto. 31.7.2022 saakka.
 • Henkilöstön digitaitojen kehittämishanketta (16 000 €), käyttö 31.12.2021 saakka. Hanketta hallinnoi Vieremän kansalaisopisto.
 • Lupa loistaa 2 - Vapaan sivistystyön henkilöstökoulutus 23.000 €. Hanketta hallinnoi Kuopion kansalaisopisto, käyttö 31.12.2021 saakka

 

omat hankkeet:

 • PUHTI – puhtia tielle työelämään 100 000 €, käyttö 31.12.2021 saakka. Hankkeen rahoitus on 100 %.
 • HARKKA -kerhotoiminta yläkoulun ja kaikkien alakoulujen oppilaille 1.1.-31.10.2021 (77 500 €) ja jatkorahoitus HARKKA 2 -hanke (97 750 €). Hankkeessa on 80 % rahoitus ja omarahoitusosuus on 20 %
 • Opintoseteliavustus 5 500 €, käyttö 31.12.2021 saakka. Opintoseteliavustuksella voidaan myöntää alennusta kansalaisopiston opintomaksuista tietyille rahoittajan määrittämille kohderyhmille.

PUHTI-HANKE 2021

PUHTI – puhtia tielle työelämään hankkeen kautta on mahdollisuus saada koulutusta, ohjausta ja neuvontaa liittyen työllistymiseen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen. Hankkeessa on lyhyitä ja pitkiä kurssikokonaisuuksia ja kaikki työikäiset ovat tervetulleita. Ensimmäinen kokonaisuus sisältää vuorovaikutusta, itsetuntoa, mielenhyvinvointia, terveellisiä elämäntapoja ja oman elämäntarinan kirjoittamista. Toinen kokonaisuus käsittää digitaitoja, työ- ja yrittäjyysaiheita, monilukutaitoa, kuten media- ja kuvan lukutaitoa. Kolmas kokonaisuus järjestää mahdollisuuden tutustua haluamaasi työpaikkaan työharjoittelulla ja korttikoulutuksin. Voit siis suorittaa hygieniapassin, työturvallisuuskortin tai hätä EA-koulutuksen. Ohjausta annettaan myös ansioluettelon ja cv:n päivittämiseen, sekä työnhakuun. Kaikille kursseille osallistuminen on maksutonta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Oman osaamisen tunnistaminen ja sen vahvistaminen on tärkeää, olipa suunta sitten kohti opiskeluja tai työelämää. 

PUHTI – hanke on vahvasti mukana valtakunnallisessa Osaamisen tunnistaminen kampanjassa ja järjestää Erätauko-dialogeja. 
Erätauko-dialogit: ke 1.9.2021 klo 18.00 kirjastolla, ke 8.9.2021 klo 12.00 verkossa ja to 9.9. klo 12.00 kirjastolla. 
Keskusteluun osallistuu kerrallaan 4–12 hlöä, joten ilmoittauduthan mukaan ilmoittautumisaikana. 

 

Lisätietoja:
Elina Erholtz 040 351 5259
projektityöntekijä

Maija-Leena Kemppainen 040 594 9383
kansalaisopiston rehtori

LASTEN JA NUORTEN HARKKA- KERHOT 2021-2022

HARKKA -kerhoja jokaisella Kiuruveden alakoululla ja yläkoululla. Hallituksen kärkihankkeena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua harrastukseen. Kiuruveden kaupunki haki ja sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahoitusta, jonka avulla tarjottiin maksuttomia harrastekerhoja koulupäivän yhteydessä. Viime vuoden puolella lapset ja nuoret vastasivat valtakunnalliseen kyselyyn, jossa kysyttiin heidän omia harrastustoiveita. Tämän kyselyn vastausten pohjalta on koulukohtaisesti rakennettiin harrastuslukujärjestykset. Kansalaisopiston nettisivuilla oli yhteenveto harrastuskerhotarjonnasta koulukohtaisesti.

Tammikuussa alkoivat kansalaisopiston järjestämänä Harkka -kerhot yläkoululaisille ja kaikille alakoululaisille. HARKKA-kerhotoiminta jatkuu myös lukuvuonna 2021-2022.

HARKKA -kerhotoiminnan rahoittaa OKM ja Kiuruveden kaupunki. Hankkeen kokonaisrahoitus keväällä 2021 oli 77 500 €. Lukuvuoden 2021-2022 rahoitus on 97 750 €.

PÄÄTTYNEET HANKKEET

yhteistyöhankkeet:

 • Aikuisten perus- ja digitaidot -hanke (70 000 €), käyttö 30.6.2021 saakka. Hankkeen hallinnoijana oli Vieremän kansalaisopisto.

  Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän kansalaisopistot saivat Aikuisten perus-ja digitaitojen kehittämiseen hankerahoitusta Opetushallitukselta. Tämä mahdollisti maksuttoman koulutuksen tarjoamisen. Aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämiseen tarjottiin koulutusta ja haastoimme kaikki yhdistykset miettimään, miten voidaan tehdä yhteistyötä näiden taitojen kehittämisessä. Monet palvelut ovat siirtyneet internettiin. Niiden löytämisessä, tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa on meillä monella edelleen kehitettävää.


omat hankkeet:

 • Lasten kulttuuriharrastus –kerho 8 800 € yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, käyttö 1.9.2020-31.5.2021.

  Erityisavustus Lasten kulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen

  Hankkeen aikana järjestettiin kulttuurikerhoja 5-8 -vuotiaille lapsille eri kulttuuri aihealueista. Kulttuurikerhoja järjestettiin Satumetsän päiväkodin eskareille ja Nivan koululla toimi 1-2 -luokkalaisille kaksi eri kerhoa koko lukuvuoden ajan. Lapset tutustuivat ja osallistuivat teatterin, nukketeatterin, kuvataiteen, kädentaitojen, tanssin, satujen, kirjallisuuden, runouden, valokuvauksen, musiikin ja seikkailuliikunnan aihealueisiin. Lisäksi kolmella kyläkoululla toteutui Lasten kulttuurilauantai -tapahtumat teatteritoiminnan merkeissä.