Siirry sisältöön

Yksityinen päiväkotihoito

Kiuruvedellä toimii yksityinen Maalaiskaupungin Päiväkoti Päivänkakkara.

Kaupungilta voi hakea kuntalisää erillisellä hakemuslomakkeella sen jälkeen kun hoitosopimus on syntynyt.

Täytä kuntalisähakemus ja palauta se Kiuruveden kaupungintalolle varhaiskasvatuksen johtajalle.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

KUNTALISÄN SAANNIN EDELLYTYKSET

- Lapsi on subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä, eli äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen siihen asti,

kunnes lapsi on oppivelvollinen.

- Perhe ei saa lapsesta Kelan äitiyspäivä- tai vanhempainrahaa eikä perheen lapsista makseta kotihoidon tukea.

- Hoitopaikan tulee olla turvallinen ja täyttää samat kriteerit kuin kunnallisen hoitopaikan (ilmoitusvelvollisuus

kunnalle ja valvontakäynnit kunnan taholta)

- Perheellä tai tuen saavalla palvelun tuottajalla ilmoitusvelvollisuus, mikäli tuen saamisen perusteissa tapahtuu

muutos. Virheellisin perustein maksetut tuet peritään takaisin.

- Yksityisellä palvelun tuottajalla on mahdollisuus periä kunnallista palvelua suurempaa asiakasmaksua

- Kuntalisän suuruus vahvistetaan erikseen opetuslautakunnan päätöksellä toimintakausittain (1.8.- 31.7.).

Päätös tuen maksamisesta tehdään enintään mainitulle aikavälille kerrallaan. Kuntalisää maksetaan 11

kuukauden ajalta, yleensä heinäkuu on tueton kuukausi.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Lomakkeet

yksityisen hoidon kuntalisähakemus

Kiuruveden kaupunki myöntää hakemuksesta yksityiseen varhaiskasvatukseen kuntalisää

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sivut.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Opetus- ja sivistyspalvelukeskus

Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksenkuuluvat varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuripalvelut, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aika sekä kirjastopalvelut.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

Liittyvät palvelut

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot

Ryhmäperhepäivähoito

Katso tiedot

Yksityinen perhepäivähoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut