Siirry sisältöön

Järjestyslaki

Järjestyslaki on kaikkia kuntia koskeva, yleistä järjestystä ja turvallisuutta edistävä laki,  joka astui voimaan vuonna 2003. Järjestyslaki korvasi kuntien omat järjestyssäännöt.
Finlex - Järjestyslaki

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ova jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä, joilla täydennetään ja tarkennetaan jätelainsäädäntöä paikallisesti. Määräysten tavoitteena on  varmistaa toimiva jätehuolto sekä välttää ympäristö- ja terveyshaittoja
Jätehuoltomääräykset

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annettujen määräysten tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että mahdollistetaan hyvä elinympäristö sekä edistetään kestävää kehitystä.
Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan taksa

Rakennusvalvonnan taksassa esitellään rakennusvalvonnan katselmus- ja viranomaistehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksuperusteet ovat voimassa 1.1.2015 alkaen.
Rakennusvalvonnan taksa

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen turvata mm. viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asuinympäristö.
Ympäristönsuojelumääräykset