Rakennustoimintaa kaupungissa valvoo teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto. Rakennusvalvontajaoston tehtäviin kuuluvat mm. poikkeamispäätösten tekeminen sekä pakkokeino- ja oikaisuvaatimusasiat.

Jaoston alaisuudessa rakennusvalvontatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja, joka myöntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat, valvoo niiden toteutumista ja suorittaa luvassa edellytetyt tai muuten tarpeen mukaiset katselmukset. Lisäksi rakennustarkastaja ja toimistosihteeri neuvovat ja ohjaavat rakentamiseen liittyvissä asioissa. Toimistosihteeri hoitaa myös rakennusvalvontaan liittyviä yleisiä toimistotehtäviä.

Yhteystiedot

Tuomo Halme

rakennustarkastaja
040 707 7681
tuomo.halme(at)kiuruvesi.fi

Tarja Kaurtola

toimistosihteeri
040 514 6823
tarja.kaurtola(at)kiuruvesi.fi
Rakennusvalvonta tiedottaa: varautuminen Korona-epidemiaan

Epidemiasta huolimatta rakennusvalvonta pyrkii toimimaan lähes normaalisti. Mutta koska rakennusvalvonnan henkilökunta on hyvin pieni eikä korvaavaa sijaishenkilökuntaa ole olemassa, on tärkeää turvata rakennusvalvonnan toimintakyky tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Niinpä toimimme seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- kaikissa asioissa ota ensin yhteyttä rakennusvalvontaan puhelimitse tai sähköpostitse

- jos haluat asioida toimistolla, ole ensin yhteydessä edellä mainitulla tavalla tapaamisen järjestämiseksi (kaupungintalon ulko-ovet ovat lukittuina toistaiseksi)

- lupa- ja muut asiakirjat pyydetään toimittamaan pääasiassa postitse tai sähköpostitse. Myös yleinen sähköinen Lupapiste -palvelu on normaalisti käytössä

- lupiin liittyviä rakennustarkastajan katselmuksia suoritetaan lähes normaalisti, kunhan niistä sovitaan etukäteen

Seuraamme epidemian etenemistä ja valtakunnallisia määräyksiä ja ohjeita sekä kaupungin omia määräyksiä ja ohjeistusta. Tätä ohjetta päivitetään niiden mukaan tarvittaessa.