Rakennustoimintaa kaupungissa valvoo teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto. Rakennusvalvontajaoston tehtäviin kuuluvat mm. poikkeamispäätösten tekeminen sekä pakkokeino- ja oikaisuvaatimusasiat.

Jaoston alaisuudessa rakennusvalvontatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja, joka myöntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat, valvoo niiden toteutumista ja suorittaa luvassa edellytetyt tai muuten tarpeen mukaiset katselmukset. Lisäksi rakennustarkastaja ja toimistosihteeri neuvovat ja ohjaavat rakentamiseen liittyvissä asioissa. Toimistosihteeri hoitaa myös rakennusvalvontaan liittyviä yleisiä toimistotehtäviä.

Yhteystiedot

Tuomo Halme

rakennustarkastaja
040 707 7681
tuomo.halme(at)kiuruvesi.fi

Maarit Ruotsalainen

vs. toimistosihteeri
040 514 6823
maarit.ruotsalainen(at)kiuruvesi.fi
Rakennusvalvonta tiedottaa: varautuminen Korona-epidemiaan

Epidemiasta huolimatta rakennusvalvonta pyrkii toimimaan lähes normaalisti. Koska rakennusvalvon-nan henkilökunta on kuitenkin hyvin pieni eikä korvaavaa sijaishenkilökuntaa ole olemassa, on tärkeää turvata rakennusvalvonnan toimintakyky myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Niinpä toimimme seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- kaikissa asioissa ota ensin yhteyttä rakennusvalvontaan puhelimitse tai sähköpostitse (tai sähköisen Lupapiste -palvelun kautta)

- jos haluat asioida toimistolla, ole ensin yhteydessä edellä mainitulla tavalla tapaamisen järjestämiseksi (kaupungintalon ulko-ovet ovat lukittuina toistaiseksi)

- lupa- ja muut asiakirjat pyydetään toimittamaan pääasiassa postitse tai sähköpostin liitteinä. Myös yleinen sähköinen Lupapiste -palvelu on normaalisti käytössä

- lupiin liittyviä rakennustarkastajan katselmuksia ja muita tarkastuksia suoritetaan lähes normaalisti, kunhan niistä sovitaan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse

Seuraamme epidemian etenemistä ja valtakunnallisia määräyksiä ja ohjeita sekä kaupungin omia määräyksiä ja ohjeistusta. Tätä ohjetta päivitetään niiden mukaan tarvittaessa.