Siirry sisältöön
Rakennustoimintaa kaupungissa valvoo teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto. Rakennusvalvontajaoston tehtäviin kuuluvat mm. poikkeamispäätösten tekeminen sekä pakkokeino- ja oikaisuvaatimusasiat.

Jaoston alaisuudessa rakennusvalvontatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja, joka myöntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat, valvoo niiden toteutumista ja suorittaa luvassa edellytetyt tai muuten tarpeen mukaiset katselmukset. Lisäksi rakennustarkastaja ja toimistosihteeri neuvovat ja ohjaavat rakentamiseen liittyvissä asioissa. Toimistosihteeri hoitaa myös rakennusvalvontaan liittyviä yleisiä toimistotehtäviä.

Yhteystiedot
henkilokuva

Halme Tuomo

040 707 7681
henkilokuva

Ruotsalainen Maarit

040 514 6823
Rakennusvalvonta tiedottaa: varautuminen Korona-epidemiaan

Epidemiasta huolimatta rakennusvalvonta pyrkii toimimaan lähes normaalisti. Koska rakennusvalvon-nan henkilökunta on kuitenkin hyvin pieni eikä korvaavaa sijaishenkilökuntaa ole olemassa, on tärkeää turvata rakennusvalvonnan toimintakyky myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Niinpä toimimme seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- kaikissa asioissa ota  mieluummin ensin yhteyttä rakennusvalvontaan puhelimitse, sähköpostitse tai sähköisen Lupapiste -palvelun kautta

- jos haluat asioida toimistolla, ole ensin yhteydessä edellä mainitulla tavalla tapaamisen sopimisesta. Suosittelemme myös maskin käyttöä kaupungintalolla ja tulethan vain täysin terveenä asioimaan.

- lupa- ja muut asiakirjat pyydetään toimittamaan pääasiassa postitse tai sähköpostin liitteinä. Lupien hakemiseen on myös sähköinen Lupapiste -palvelu normaalisti käytössä

- lupiin liittyviä rakennustarkastajan katselmuksia ja muita tarkastuksia suoritetaan lähes normaalisti, kunhan niistä sovitaan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse

Seuraamme epidemian etenemistä ja valtakunnallisia määräyksiä ja ohjeita sekä kaupungin omia määräyksiä ja ohjeistusta. Tätä ohjetta päivitetään niiden mukaan tarvittaessa.