Rakennustoimintaa kaupungissa valvoo teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto. Rakennusvalvontajaoston tehtäviin kuuluvat mm. poikkeamispäätösten tekeminen sekä pakkokeino- ja oikaisuvaatimusasiat.

Jaoston alaisuudessa rakennusvalvontatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja, joka myöntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat, valvoo niiden toteutumista ja suorittaa luvassa edellytetyt tai muuten tarpeen mukaiset katselmukset. Lisäksi rakennustarkastaja ja toimistosihteeri neuvovat ja ohjaavat rakentamiseen liittyvissä asioissa. Toimistosihteeri hoitaa myös rakennusvalvontaan liittyviä yleisiä toimistotehtäviä.

Yhteystiedot

Tuomo Halme

rakennustarkastaja
040 707 7681
tuomo.halme(at)kiuruvesi.fi

Tarja Kaurtola

toimistosihteeri
040 514 6823
tarja.kaurtola(at)kiuruvesi.fi