Siirry sisältöön
Kolmiportainen tuki

Uusi perusopetuslaki astui voimaan 1.1.2011. Se on tuonut perusopetukseen suuren, oppilaan tukea koskevan uudistuksen, josta käytetään nimitystä kolmiportainen tuki. Käytännön toimista ja opetuksen järjestämisestä määrätään Kiuruveden kuntakohtaisen opetussuunnitelman lisäyksissä ja täydennyksissä, jotka opetuslautakunta on vahvistanut astumaan voimaan 1.8.2011 alkaen.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet:

Opetustyöhön sisältyy ohjausta ja oppilashuollollisia tehtäviä:

  • Tuen tarpeen arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin
  • Tuki rakentuu opettajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä sekä vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan kanssa
  • Oleellista on oppilaan onnistuminen oppimisessa
  • Korostetaan oppilaan itsetunnon merkitystä elämänhallinnan perustana
     

Tuen tulee olla oikea-aikaista, joustavaa, suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa

Perusopetuslain mukaisia painotusalueita:

  • opettajan pedagogisen asiantuntemuksen kunnioittaminen
  • lapsen osallisuus ja äänivalta omissa asioissaan
  • opiskelu omassa koulussa omassa perusryhmässä, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään
Nimi
Kolmiportainen tuki.pdf (10,7 kB)