Siirry sisältöön
Vesihuoltolaki velvoittaa kuntaa laatimaan alueelleen vesihuollon kehittämissuunnitelman ja pitämään sen ajan tasalla. Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi. Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa tai muita tahoja sitova oikeusvaikutteinen suunnitteluväline, vaan vesihuollon tavoitteita määrittelevä asiakirja. Suunnitelmassa osoitetaan ne alueet, jotka on tarkoitus sisällyttää tulevaisuudessa vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin.

Kehittämissuunnitelma kattaa koko kunnan alueen. Suunnitelmassa esitetään kunnan aluetta koskevat vesihuoltopalvelujen kehittämistavoitteet, päämäärät, organisatoriset linjaukset, kehittämissuunnittelun kytkeytyminen muuhun suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. Kehittämissuunnitelma viestii nykyisille ja tuleville asukkaille, miten kunnassa suhtaudutaan vesihuollon kehittämiseen ja hoidetaan vesihuoltoasioita.

Suunnitelma on Kiuruveden kaupungin vesihuollon järjestämisen strategia, jossa mm. selvästi osoitetaan, millä alueilla kaupunki hoitaa vesihuollon järjestämisen ja millä alueilla sen hoitavat yksityiset. Lisäksi osoitetaan perusperiaatteet, milloin yhteisviemäröidyn alueen jätevedet johdetaan kaupungin verkostoon ja milloin esim. omalle pienpuhdistamolle.

Kehittämissuunnitelman päivitys tehtiin vuonna 2010.  Tekninen lautakunta asetti suunnitelman nähtäville ja pyysi siitä lausunnot osallisilta. Vähäisten sisältötarkennusten jälkeen lautakunta käsitteli suunnitelman helmikuun alussa ja kaupunginhallitus hyväksyi sen 14.2.2011.
Tiedostojen avaamiseksi tarvitset Adobe Reader© -ohjelman.
Liitetiedostot