Siirry sisältöön

Ammattiin opiskelevien opinto-ohjaus

Kiuruvedellä ammattiopinnot järjestää Ylä-Savon ammattiopisto. Jokaisella Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijalla on oikeus yksilölliseen, laadukkaaseen ja omiin tarpeisiinsa nähden riittävään opinto-ohjaukseen opintojensa kaikissa vaiheissa. Opinto-ohjaajat ovat alakohtaiset. MAHIS-opiskelijoilla, jotka käyvät sekä lukiota että ammattikoulua, on oma opinto-ohjaaja YSAO:n puolesta.

Ota yhteyttä oman alasi opinto-ohjaajaan puhelimitse tai sähköpostitse tai käy vastaanottoaikana opinto-ohjaajan luona.

Linkit

Kiuruvesi - Opiskelu

Lisätietoa opetuspalveluista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ylä-Savon ammattiopiston kotisivut

YSAOn kotisivut

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ammattiin opiskelevalla on oikeus saada opinto-ohjausta. Opinto-ohjaus voi olla henkilökohtaista tai ryhmämuotoista. Erityisen tarpeellista ohjaus on, kun opiskelija siirtyy koulutusasteelta toiselle tai haluaa muuttaa suunnitelmiaan.

Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa, tavoitteiden saavuttamisessa ja oppilaitosyhteisön jäsenyydessä. Ohjauksesta vastaa opinto-ohjaaja yhteistyössä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä myös alaikäisen opiskelijan vanhempien kanssa.

Opiskelija voi saada ohjausta myös työssäoppimisjaksojen aikana. Opintojen loppuvaiheessa ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua ja valmistaa häntä työmarkkinoille tai jatko-opintoihin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Katso tiedot

Ammatillinen koulutus

Katso tiedot

Oppilaanohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut