Siirry sisältöön
Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma rakennuttaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja Kiuruvedellä.  Yhtiö hoitaa myös Yrityskiinteistöt Oy:n rakennuttamistehtäviä.

Hallitus: Arto Tikkanen, Kari Saastamoinen, Minna Lapveteläinen, Riitta Kärkkäinen, Pentti Ahponen

Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtiö- ja vuosikokousedustajat: Mira Kokkonen, Hannakaisa Heikkinen, Rauno Pikkarainen, Janne Peltola


Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy

Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy on kaupungin omistama (99,7 %) kiinteistöyhtiö.  Sen toimialana on Kiuruveden kaupungin elinkeinoelämän edistäminen mm. rakentamalla ja muutoin hankkimalla yritysten käyttöön toimitiloja, niiden isännöinti ja kunnossapito. 

Hallitus: Kai Ruhanen, Sisko Toivanen, Eero Kyllönen, Marja-Leena Kärkkäinen, Ari Kärkkäinen
Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtiö- ja vuosikokousedustajat: Kari Saastamoinen, Mira Kokkonen, Hannakaisa Heikkinen, Rauno Pikkarainen, Janne Peltola

Kuntayhtymät

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja sekä tarpeen mukaan muita psykososiaalisia palveluita. Tehtävän toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä.

Yhtymävaltuusto: Kari Saastamoinen


Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on Pohjois-Savon 18 kunnan omistama kuntayhtymä, joka koordinoi Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa. KYS vastaa 248 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

Yhtymävaltuusto: Kati Huttunen, Harri Keskitalo, Martti Tikkanen
 

Savon koulutuskuntayhtymä

Savon koulutuskuntayhtymä on maakunnallinen, monialainen ja eri koulutusmuodot sisältävä nuorten ja aikuisten koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Kuntayhtymä järjestää ammatillista perus-, lisä-, oppisopimus-, työvoima- ja henkilöstökoulutusta kaikilla koulutusaloilla sekä lukiokoulutusta ja työelämän kehittämishankkeita. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Toimipisteet ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä.

Yhtymävaltuusto: Emmi Tikkanen


Pohjois-Savon liitto

Pohjois-Savon liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka ajaa maakunnan asukkaiden, kuntien ja elinkeinoelämän etua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Maakuntavaltuusto: Kari Saastamoinen, Anna-Liisa Härkönen, Janne Peltola


Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijala on kuntayhtymä, jonka omistavat 33 savolaista kuntaa. Se tuottaa erilaisia vajaakuntoisille ja vammaisille tarkoitettuja palveluita ja muodostaa kehitysvammalain (23.6.1977/519) mukaisen Savon erityishuoltopiiriin.

Valtuusto: Risto Juntunen, Tuija Kastari


Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Ylä-Savon kuntayhtymän järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, sekä toteuttaa koulutus- ja elinkeinoelämän kehitystyötä tukevaa hanketoimintaa. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää lukiolain mukaista koulutusta. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Ylä-Savon ammattiopistoa

Valtuusto: Tiina Piippo, Heli TikkanenYlä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella järjestäen niiden asukkaille terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja sekä ympäristö-, terveysvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluja

Yhtymävaltuusto: Marja-Leena Kärkkäinen, Eero Kyllönen, Sari Lappalainen, Sisko Toivanen

Yhtymähallituksen jaosto: Eero Kyllönen, Kari Saastamoinen

Ympäristölautakunta: Kaisa Huttunen, Tuija Kastari

Tarkastuslautakunta: Minna Lapveteläinen, Arto Tikkanen

Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt

Pohjois-Savo aluepelastuslautakunta

Aluepelastuslautakunta on maakunnallinen toimielin, joka hyväksyy muun muassa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutason ja päättää pelastuslaitoksen vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja taloudesta.

Jäsen: Maarit Laaksorinne


Pohjois-Savon pelastusalan liitto ry

ohjois-Savon Pelastusalan Liitto on alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö.Liiton tarkoituksena on edistää kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaam iseen onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Jäsen: Kirsi Tenhunen


Savon eläinsairaala Oy

Savon eläinsairaala on Helsingin yliopistossa hevossairauksien erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittavien eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutukseen hyväksytty klinikka. Lisäksi sairaala tekee koulutusyhteistyötä Ylä-Savon ammattiopiston hevostalouden koulutusyksikön, Savonia-ammattikorkeakoulun, Hevostietokeskuksen sekä muiden alan toimijoiden kanssa.

Varsinainen edustaja: Mira Kokkonen

Hallituksen jäsen: Jarmo MuiniekkaSavon Energiaholding Oy

Savon Energiaholding Oyj on 20 kunnan omistama yhtiö. Yhtiö omistaa Savon Voima Oyj:n.

Yhtiökokousedustaja: Kari SaastamoinenSavonia Oy

Savonia-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen itsenäinen oikeushenkilö, joka hoitaa itsehallintonsa mukaisesti sille ammattikorkeakoululaissa säädetyt tehtävät.

Yhtiö- ja vuosikokousedustaja: Tommi Tikka


Ylä-Savon alueellinen jätehuoltolautakunta

Ylä- Savon jätehuoltolautakunta toimii Ylä-Savon alueen seitsemän kunnan (Iisalmi, Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä) jätehuoltoviranomaisena. Jokaisella edellä mainitulla kunnalla on lautakunnassa oma edustuksensa. Lautakunta mm. laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta sekä jätteenkuljetuksen ja -käsittelyn periaatteista. Lautakunta myös hyväksyy jätetaksan ja -maksut ja antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille.

Jäsen: Kai Ruhanen


Savon ICT-palvelut Oy

Savon ICT-palvelut Oy tuottaa asiakkailleen tietoverkko-, tietoliikenne-, tietoturva, työasema-, tietojärjestelmä-, ja tukipalveluita, jotka takaavat julkisten palveluiden sujuvuuden Ylä-Savossa. Yhtiön omistajia ovat Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki, Sonkajärven kunta, Vieremän kunta ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Yhtiö tuottaa ICT-palveluja omistajien lisäksi myös muille julkishallinnon organisaatioille Ylä-Savon alueella.

Hallituksen jäsen: Jarmo Muiniekka

Yhtiö- ja vuosikokousedustaja: Pasi Hyytiäinen


Ylä-Savon jätehuolto Oy

Ylä-Savon Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Palveluverkostoon kuuluvat Ylä-Savon jätekeskus, kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta.

Varsinainen edustaja: Risto Juntunen

Hallituksen jäsen: Tommi Tikka


Ylä-Savon pääomarahasto Oy


Hallituksen jäsen
: Jarmo Muiniekka

Yhtiö- ja vuosikokousedustaja: Sisko Toivanen


Ylä-Savon Vesi Oy

Ylä-Savon Vesi Oy on kuntien omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on hankkia ja toimittaa riittävällä paineella hyvälaatuista talousvettä osakaskunnille. Muita tehtäviä ovat vedenlaadun tarkkailu koko järjestelmässä, pohjavesien suojelu ja vesihuollon kehittäminen.

Varsinainen edustaja: Arto Saharinen

Hallituksen jäsen: Emmi Tikkanen