Siirry sisältöön
Kuntayhtymät

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on Pohjois-Savon 18 kunnan omistama kuntayhtymä, joka koordinoi Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa. KYS vastaa 248 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

Yhtymävaltuusto
Keskitalo Harri, varajäsen Hyvönen Harri
Peltola Janne, varajäsen Kilvensalmi Ahti
Toivanen Sisko, varajäsen Tikkanen Emmi

 

Savon koulutuskuntayhtymä

Savon koulutuskuntayhtymä on maakunnallinen, monialainen ja eri koulutusmuodot sisältävä nuorten ja aikuisten koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Kuntayhtymä järjestää ammatillista perus-, lisä-, oppisopimus-, työvoima- ja henkilöstökoulutusta kaikilla koulutusaloilla sekä lukiokoulutusta ja työelämän kehittämishankkeita. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Toimipisteet ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä.

Yhtymävaltuusto
Tikkanen Emmi 

Pohjois-Savon liitto

Pohjois-Savon liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka ajaa maakunnan asukkaiden, kuntien ja elinkeinoelämän etua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Maakuntavaltuusto


Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijala on kuntayhtymä, jonka omistavat 33 savolaista kuntaa. Se tuottaa erilaisia vajaakuntoisille ja vammaisille tarkoitettuja palveluita ja muodostaa kehitysvammalain (23.6.1977/519) mukaisen Savon erityishuoltopiiriin.

Yhtymäkokous
Kilvensalmi Ahti, varaedustaja Lappalainen Sari
Pennanen Tapani, varaedustaja Kyllönen Eero

Valtuusto


 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Ylä-Savon kuntayhtymän järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, sekä toteuttaa koulutus- ja elinkeinoelämän kehitystyötä tukevaa hanketoimintaa. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää lukiolain mukaista koulutusta. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Ylä-Savon ammattiopistoa

Yhtymävaltuusto
Lohva Mika, varaedustaja Tapaninen Juha
Siponen Markku, varaedustaja Kyllönen Eero

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella järjestäen niiden asukkaille terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja sekä ympäristö-, terveysvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluja

Yhtymävaltuusto
Ahponen Pentti, varaedustaja Hämäläinen Marko
Kattainen Teemu, varaedustaja Nieminen Juha
Lappalainen Sari, varaedustaja Huuskonen Anja
Niskanen Vesa, varaedusaja Tapaninen Juha

Yhtymähallitus
Kyllönen Eero, varaedustaja Siponen Markku
Kärkkäinen Marja-Leena, varaedustaja Tenhunen Kirsi
Rintakuusi Erkki, varaedustaja Huttunen Kauko
Toivanen Sisko, varaedustaja Kokkonen Mira

Yhtymähallituksen jaosto
Kärkkäinen Marja-Leena, varaedustaja Piippo Pirjo
Ruhanen Kai, varaedustaja Pennanen Tapani

Ympäristölautakunta
Piippo Tiina, varaedustaja Niskanen Kaija
Tikkanen Emmi, varaedustaja Nukari Heini


Tarkastuslautakunta
Lapveteläinen Minna, Jokitalo Irja
Piippo Seppo, varaedustaja Pikkarainen Rauno 

päivitetty 10/2021
Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma rakennuttaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja Kiuruvedellä.  Yhtiö hoitaa myös Yrityskiinteistöt Oy:n rakennuttamistehtäviä.

Hallitus
Ahponen Pentti, Tikka Tommi, Waarna Yrjö ja varaedustajiksi Tikkanen Arto ja Pölkki Eveliina.

Kaupunginjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtiö- ja vuosikokousedustajat 
Huuskonen Marko, Siponen Markku, Tenhunen Kirsi

Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt

Pohjois-Savo aluepelastuslautakunta

Aluepelastuslautakunta on maakunnallinen toimielin, joka hyväksyy muun muassa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutason ja päättää pelastuslaitoksen vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja taloudesta.

Jäsen


Pohjois-Savon pelastusalan liitto ry

ohjois-Savon Pelastusalan Liitto on alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö.Liiton tarkoituksena on edistää kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaam iseen onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Jäsen 
Hyvärinen Joni, varaedustaja Tenhunen Kirsi


Savon Energiaholding Oy

Savon Energiaholding Oyj on 20 kunnan omistama yhtiö. Yhtiö omistaa Savon Voima Oyj:n.

Yhtiökokousedustaja
Siponen MarkkuSavonia Oy

Savonia-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen itsenäinen oikeushenkilö, joka hoitaa itsehallintonsa mukaisesti sille ammattikorkeakoululaissa säädetyt tehtävät.

Yhtiö- ja vuosikokousedustaja
Pöksyläinen Leena, varajäsen Kokkonen Mira


Ylä-Savon alueellinen jätehuoltolautakunta

Ylä- Savon jätehuoltolautakunta toimii Ylä-Savon alueen seitsemän kunnan (Iisalmi, Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä) jätehuoltoviranomaisena. Jokaisella edellä mainitulla kunnalla on lautakunnassa oma edustuksensa. Lautakunta mm. laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta sekä jätteenkuljetuksen ja -käsittelyn periaatteista. Lautakunta myös hyväksyy jätetaksan ja -maksut ja antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille.

Jäsen:
Kärkkäinen Arja, varajäsen Jokitalo Irja


Savon ICT-palvelut Oy

Savon ICT-palvelut Oy tuottaa asiakkailleen tietoverkko-, tietoliikenne-, tietoturva, työasema-, tietojärjestelmä-, ja tukipalveluita, jotka takaavat julkisten palveluiden sujuvuuden Ylä-Savossa. Yhtiön omistajia ovat Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki, Sonkajärven kunta, Vieremän kunta ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Yhtiö tuottaa ICT-palveluja omistajien lisäksi myös muille julkishallinnon organisaatioille Ylä-Savon alueella.

Hallituksen jäsen
Juha-Pekka Rusanen

Yhtiö- ja vuosikokousedustaja
Tikka Tommi 

Ylä-Savon jätehuolto Oy

Ylä-Savon Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Palveluverkostoon kuuluvat Ylä-Savon jätekeskus, kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta.

Varsinainen edustaja
Tikka Tommi, varajäsen Pikkarainen Rauno

Hallituksen jäsen
Tenhunen Kirsi, varajäsen Kärkkäinen Marja-Leena


Ylä-Savon pääomarahasto Oy

Hallituksen jäsen
Rusanen Juha-Pekka

Yhtiö- ja vuosikokousedustaja
Huuskonen Marko, varajäsen Toivanen Sisko

Ylä-Savon Vesi Oy

Ylä-Savon Vesi Oy on kuntien omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on hankkia ja toimittaa riittävällä paineella hyvälaatuista talousvettä osakaskunnille. Muita tehtäviä ovat vedenlaadun tarkkailu koko järjestelmässä, pohjavesien suojelu ja vesihuollon kehittäminen.

Varsinainen edustaja
Ahponen Pentti, varajäsen Kilvensalmi Ahti

Hallituksen jäsen 
Toivanen Sisko, varajäsen Tikkanen Emmi