Siirry sisältöön

Kuntalaisaloite

Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi -palvelussa, vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostilla. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan mille kunnan viranomaiselle asia on toimitettu käsiteltäväksi. Aloitteeseen vastataan sen jälkeen, kun aloite on tullut loppuun käsitellyksi.

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

KUNTALAISALOITE.FI

Tee aloite kuntalaisaloite.fi -palvelussa. Palvelu vaatii tunnistautumisen.

Palvelun avulla on helppo kerätä osallistujia aloitteeseen.

VAPAAMUOTOINEN KIRJE

Kirjoita aloitekirje, allekirjoita se ja lisää siihen yhteystietosi.

Kirjeen voi postittaa kaupungille:

Kiuruveden kaupunki, PL 28, 74701 KIURUVESI

Kirjeen voi myös tuoda kaupungintalolle:

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

SÄHKÖPOSTI

Lähetä aloite sähköpostilla osoitteeseen kaupunginhallitus@kiuruvesi.fi

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalain vakiintuneen tulkinnan mukaan asukkaalla tarkoitetaan myös muita kunnan jäseniä, jotka omistavat kunnassa maata tai kiinteää omaisuutta, yrityksen tai maksavat veroja kuntaan. Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Verkkoasiointi

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi:ssa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410