Siirry sisältöön
Kunnan hallitsemalla katualueella tai muulla yleisellä alueella suoritettavaan kaivamiseen sekä johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijoittaimiseen sekä alueen käyttämiseen on haettava kunnalta lupa.

Työstä vastaavan on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnalle kadulla tai muualla yleisellä alueella tehtävistä töistä. Lupahakemukseeen on liitettävä suunnitelma kaivutyön suorittamisesta, kuten työmaa-alueen merkitsemisestä ja mahdollisesta aitaamisesta, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestämisestä, melu- ja pölyhaittojen  rajoittamisesta sekä mahdollisesti pilaantuneiden maiden käsittelystä ja alueen pikaisesta kuntoon saattamisesta.

Yleiselle alueelle jäävistä rakenteista, laitteista ja johdoista ja kaapeleista on toimitettavat tarkepiirustukset kunnan asianomaiselle viranomaiselle.

Työmaalla on oltava taulu, josta ilmenevät työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.


Kadulla tehtäviä töitä ovat
erilaiset kaivutyöt, kuten putki-, johto- ja kaapelityöt
tonttiliittymien rakentaminen
muut katualueelle ulottuvat työt kuten rakennusten julkisivukorjaukset
Lisätiedot

Tapio Piippo

yhdyskuntateknikko
0400 160 158
tapio.piippo(at)kiuruvesi.fi