Siirry sisältöön

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katu- ja viheraluiden käyttöä varten haetaan lupa teknisen palvelukeskuksen ympäristöinsinööriltä.

KADULLA TEHTÄVÄ TYÖ

Kadulla tehtäviä töitä ovat erilaiset kaivutyöt kuten putki-, johto- ja kaapelityöt, tonttiliittymien rakentaminen sekä muut katualueelle ulottuvat työt kuten rakennusten julkisivukorjaukset. Työstä vastaavan on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnalle kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävistä töistä.

Parantamalla näin kunnan mahdollisuutta ohjata ja valvoa töitä varmistetaan, että liikenteelle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen ja ettei töiden yhteydessä vahingoiteta olemassa olevia johtoja tai rakenteita.

VIHERALUEIDEN KÄYTTÖLUVAT

Viheralueiden käyttölupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

TEIDEN SULKEMINEN

Mikäli esimerkiksi tapahtuman vuoksi halutaan sulkea tie, haetaan sulkemiseen lupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Teiden sulkemisessa on aina otettava huomioon turvallisuus, liikenteenohjaus ja kiertotiet.

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Täytä hakemuslomake tai laadi kirjallinen vapaamuotoinen hakemus ja toimita se Kiuruveden tekniseen palvelukeskukseen ympäristöinsinöörille.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Lomakkeet

sijoittamissopimus

Jos yleiselle alueelle sijoitetaan jokin pysyvä rakenne tai vastaava, on siitä tehtävä kaupungin kanssa sijoittamissopimus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

työlupahakemus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä varten on haettava lupa Kiuruveden tekniseltä palvelukeskukselta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Kiuruveden kaupungintalo

Kiuruveden kaupungintalolta löytyvät kaupungin useimmat toimistopalvelut

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke - To: 08:00 - 15:45
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669