Siirry sisältöön

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katu- ja viheraluiden käyttöä varten haetaan lupa teknisen palvelukeskuksen ympäristöinsinööriltä.

KADULLA TEHTÄVÄ TYÖ

Kadulla tehtäviä töitä ovat erilaiset kaivutyöt kuten putki-, johto- ja kaapelityöt, tonttiliittymien rakentaminen sekä muut katualueelle ulottuvat työt kuten rakennusten julkisivukorjaukset. Työstä vastaavan on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnalle kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävistä töistä.

Parantamalla näin kunnan mahdollisuutta ohjata ja valvoa töitä varmistetaan, että liikenteelle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen ja ettei töiden yhteydessä vahingoiteta olemassa olevia johtoja tai rakenteita.

VIHERALUEIDEN KÄYTTÖLUVAT

Viheralueiden käyttölupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

TEIDEN SULKEMINEN

Mikäli esimerkiksi tapahtuman vuoksi halutaan sulkea tie, haetaan sulkemiseen lupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Teiden sulkemisessa on aina otettava huomioon turvallisuus, liikenteenohjaus ja kiertotiet.

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Täytä hakemuslomake tai laadi kirjallinen vapaamuotoinen hakemus ja toimita se Kiuruveden tekniseen palvelukeskukseen ympäristöinsinöörille.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Lomakkeet

sijoittamissopimus

Jos yleiselle alueelle sijoitetaan jokin pysyvä rakenne tai vastaava, on siitä tehtävä kaupungin kanssa sijoittamissopimus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

työlupahakemus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä varten on haettava lupa Kiuruveden tekniseltä palvelukeskukselta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Kiuruveden kaupungintalo

Kiuruveden kaupungintalolta löytyvät kaupungin useimmat toimistopalvelut

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke - To: 08:00 - 15:45
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tekninen palvelukeskus

Teknisessä palvelukeskuksessa saat mm. kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja vesihuoltopalvelua.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:45
Ke - To: 09:00 - 15:45
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Liittyvät palvelut

Maastoliikennelain mukainen lupa

Katso tiedot

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut