Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki toiminnallisuuden parantaminen 

Liikennevirastossa on käynnissä hanke Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäen rataosuuden toiminnallisuuden parantamisesta. Tavoitteena on raideliikenteen liikennöitävyyden ja turvallisuuden parantaminen sekä ratakapasiteetin lisääminen ja ympäristöriskien pienentäminen. 

Ylivieska-Iisalmi väli sähköistetään ja turvalaitejärjestelmät uusitaan. Suunnitelmiin sisältyy Kiuruveden alueella kaksi liikennepaikkaa. Honkarannan liikennepaikalle rakennetaan kohtausraiteet ja järjestellään tasoristeyksiä, Kiuruveden liikennepaikalla jatketaan pääraiteen viereisiä raiteita kohtausraiteiksi. Vehkatien tasoristeys korvataan kevyen liikenteen alikululla.

Liikenneviraston sivuilla on tietoa hankkeen etenemisestä ja tämän hetkisestä vaiheesta: Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki