Siirry sisältöön

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Hakemuslomakkeet ovat saatavilla verkkosivuilta.

Hakemuksen käsittelee Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastaja.

Verkkoasiointi

Liite 2, jätevesijärjestelmien kuvaus

Liite 2, jätevesijärjestelmien kuvaus poikkeamishakemukseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liite 3A, jätevesien vähäisyys

Liite 3A, jätevesien vähäisyyden selvitys

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liite 3B, viemäriverkostoon liittäminen

Liite 3B, viemäriverkostoon liittäminen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liite 3C, kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet

Liite 3C, kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet poikkeamishakemukseen jätevesien käsittelystä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liite 3D, sosiaalinen suorituseste

Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Poikkeamishakemus kiinteistön jätevesien käsittelystä

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastajat

Ylä-Savon ympäristönsuojelutarkastajien yhteystiedot.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0144452 Puh. +358 40 0144453 Puh. +358 40 5682619 Puh. +358 40 0173345

Ylä-Savon ympäristöterveystarkastajat

Ylä-Savon ympäristöterveystarkastajien yhteystiedot

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0144462 Puh. +358 40 0144461 Puh. +358 40 0144460 Puh. +358 40 0940344

Palvelupaikat

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalveluiden Iisalmen toimipiste

Toimisto sijaitsee Iisalmessa torin reunalla Tietotalon (ent. postitalon) 3. kerroksessa.

Riistakatu 5 B, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170019

Liittyvät palvelut

Ympäristölupa

Katso tiedot

Maastoliikennelain mukainen lupa

Katso tiedot

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut