Siirry sisältöön

Korkotukilainat yksityishenkilöille


Omakotikorkotukilainoja myönnetään korkotukikelpoisille yksityishenkilöille sellaisten uusien omakotitalojen rakentamiseen, joiden energiankulutus on matala. Korkotuetun omakotitalon laskennallisen lämpöhäviön tulee olla enintään 85 % vuoden 2010 rakentamismääräysten mukaisesta rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä. Lämpöhäviötason suuruus määritellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Korkotuki myönnetään sosiaalisen tarveharkinnan perusteella. Hakemukset jätetään kunnalle, joka päättää vuosittaisista hakuajoista. Korkotukilainan myöntää ja maksaa pankki tai muu rahalaitos. Omakotitalon rakentaminen voidaan aloittaa lähtökohtaisesti kunnan korkotukilainapäätöksen jälkeen.

Korkotukilainoja haetaan kaupungin taloustoimistosta. Hakuajoista ilmoitetaan Kiuruvesi -lehdessä kaupungin ilmoituspalstalla vuosittain syksyllä. Tarkempia hakuohjeita ja lomakkeita on saatavissa kaupungin taloustoimistosta sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nettisivuilta.


Valtion takaus asunnon ostajalle tai rakentajalle


Asunnon ostaja tai rakentaja voi saada lainalleen valtiontakauksen. Valtiontakaus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lainansaajan omat vakuudet eivät yksin riitä asuntolainan vakuudeksi. Pankit myöntävät valtiontakauksia asuntolainapäätöstensä yhteydessä. Lisätietoja valtiontakauksesta on saatavissa pankeilta.


Yhteisöille myönnettävät lainat


Tietoja yhteistöille myönnettävistä lainoista saa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nettisivuilta.
Yhteystiedot

Marja Eerikinharju

pääkirjanpitäjä
040 527 2254
marja.eerikinharju(at)kiuruvesi.fi

ARA - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

ARA:n sivut