Uutiset
Taajaman osayleiskaavaehdotus nähtävänä

Teknisessä palvelukeskuksessa on valmisteltu taajaman osayleiskaavan päivitys ja tarkistaminen. Kaavaehdotus pidetään nähtävänä kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa, osoite Harjukatu 2, 21.11.-21.12.2018 välisenä aikana. Ehdotusaineisto on myös tämän kuulutuksen liitteenä.

Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisina tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteeseen Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse osoitteeseen ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi. 

Lisätietoja:

Maankäytön suunnittelu Kaavaharju / Jorma Harju p. 044 596 3111 

Maanmittausinsinööri Ville Kamaja p. 0400 741 492                                                                                                                                                   

Kiuruvedellä 19.11.2018

Tekninen lautakunta

Taajamaoyk_ehdotus.pdf

TaajamaOYK_selostusehdotus.pdf

TaajamaOYK_OAS.pdf

Vastineet_taajamaOYK_luonnos.pdf

Kulttuuriympäristöselvitys.pdf

Muinaisjäännösten_täydennysinventointi.pdf
   
Julkaistu 19.11.2018
 
« Takaisin listaan