varhaiskasvatushakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Kiuruvesi

Lapselle haetaan hoitopaikkaa varhaiskasvatushakemuksella. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Mikäli hoidontarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä, koulutus- tai opiskelupaikan saamisesta, eikä hoidontarve ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaikasvatuspaikkaa.

Muista liittää hakemukseen tuloselvitys päivähoitomaksun määrittelyä varten (erillinen lomake).

HUOM! Puuhakerhoihin, eskarilaisten kerhotoimintaan ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan on omat lomakkeensa.


Lomakkeet

varhaiskasvatushakemus

Palvelut

Hakeminen varhaiskasvatuspalveluihin ja päivähoitopaikan irtisanominen

Varhaiskasvatusta järjestetään perheen tarpeen mukaan osa- tai kokoaikaisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, kerhoissa ja avoimena toimintana.

Katso tiedot

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Katso tiedot

Kolmiperhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoidossa ryhmä muodostuu 2-4 perheen lapsista.

Katso tiedot

Perhepäivähoito esiopetusikäisille

Esikouluikäinen voi tarvittaessa olla perhepäivähoidossa.

Katso tiedot

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoitokodissa on yleensä kaksi työntekijää.

Katso tiedot

Avoin varhaiskasvatuspalvelu

Avoimen varhaiskasvatuksen järjestää päiväkoti Kimppa.

Katso tiedot

Tilapäinen päivähoito

Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspalveluita vain silloin tällöin, kyseessä on tilapäinen päivähoito.

Katso tiedot

Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Esikoululaisten päiväkotihoitoa järjestetään Satumetsän päiväkodissa ja päiväkoti Kimpassa.

Katso tiedot

Kunnallinen päiväkotihoito

Päiväkotihoitoa järjestävät Satumetsän ja Rytkyn päiväkodit

Katso tiedot