Siirry sisältöön

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Asiointikieli: Suomi

Tällä lomakkeella haet ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä polttonesteiden jakeluasemille. Asetusta sovelletaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen, vesikulkuneuvojen, raidekulkuneuvojen, ilma-alusten ja vähintään 12 kuukautta kestävien työmaiden jakeluasemiin, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
  • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
  • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Jakeluaseman toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 314/2020 (valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista).


Lomakkeet

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Liitteet ja lisätietolinkit

Täyttöohje polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitukseen (6034)
Ohje polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituslomakkeen täyttämiseen.
Muistio jakeluasema-asetuksesta (UUSI)
Jakeluasema-asetukseen (314/2020) liittyvä perustelumuistio, josta saa tarkempaa tietoa asetuksen soveltamisesta.
Muistio jakeluasema-asetuksesta (vanha)
Jakeluasema-asetukseen (444/2010) liittyvä perustelumuistio.

Palvelut

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Katso tiedot