Siirry sisältöön

Betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella haetaan ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä kiinteille betoniasemille ja betonituotetehtaille.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
  • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
  • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Rekisteröitävän betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (858/2018).


Lomakkeet

Betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitus

Liitteet ja lisätietolinkit

Täyttöohje betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitukseen
Ohje betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoituslomakkeen täyttämiseen
Muistio betoniasema-asetuksesta
Ehdotus Valtioneuvoston asetukseksi kiinteiden betoniasemien ja betonituotetehtaiden ympäristönsuojeluvaatimuksista

Palvelut

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Katso tiedot