Siirry sisältöön

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella haetaan ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä asfalttiasemalle. Asfalttiaseman toimintaan riittää yleisesti ottaen rekisteröinti, ellei ole erityistä syytä, jonka vuoksi toimintaan tarvitaan ympäristölupa.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
  • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
  • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Asfalttiaseman toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 846/2012 (valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista).


Lomakkeet

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Liitteet ja lisätietolinkit

6033 Täyttöohje asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitukseen
Ohje asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoituslomakkeen täyttämiseen.
Muistio asfalttiasema-asetuksesta (846/2012)
Asfalttiasema-asetukseen liittyvä perustelumuistio, josta saa tarkempaa tietoa asetuksen soveltamisesta.

Palvelut

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Katso tiedot