Tietojen tarkistaminen

Henkilötietolain 26 §:n / Eu-tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa  henkilörekisteriin talletetut tietonsa.

Rekisteritietojen korjaaminen, poistaminen tai täydentäminen

Henkilötietolain 29 §:n / Eu-tietosuoja-asetuksen 16artiklan mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tietoturvapoikkeamasta ilmoittaminen

Tietoturvapoikkeamia ovat esimerkiksi palvelunestohyökkäys, haittaohjelma, järjestelmän luvaton käyttö, tiedon korruptoituminen tai tuhoutuminen tai varkaus.