Siirry sisältöön

Maa-aineslupahakemus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Lomakkeella voit hakea lupaa maa-ainesten ottamiseen. Lomake ohjaa sinua antamaan maa-ainesasetuksen mukaiset tiedot.

Jos toimitat lupahakemuksen paperitulosteena, toimita se kahtena kappaleena ja hakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma neljänä kappaleena. Liitä mukaan myös mahdollinen YVA-selostus ja luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi.

Mikäli maa-ainesten ottaminen edellyttää vesilain mukaisen luvan, voit hakea sen etukäteen. Liitä hakemukseen myös viranomaislausunnot ja mahdolliset naapurien kuulemista koskevat tiedot.

Maa-aineslupa haetaan kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupaa voi hakea yksityishenkilö, yksityisoikeudellinen yhteisö tai julkisyhteisö, kuten kunta tai valtio, jolla on yksityisoikeudelliselta kannalta oikeus alueen maa-ainesten hyödyntämiseen.


Lomakkeet

Maa-aineslupahakemus

Liitteet ja lisätietolinkit


Palvelut

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen

Katso tiedot