Siirry sisältöön

Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Et tarvitse maa-aineslain mukaista lupaa, jos otat maa-aineksia omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Sen sijaan tee kotitarveotosta ilmoitus kunnalle, kun maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.


Lomakkeet

Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta

Palvelut

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen

Katso tiedot