Siirry sisältöön

Ilmoitus satamatoiminnasta

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella ilmoitat satamatoiminnasta, jos satama ei tarvitse toiminnalleen ympäristölupaa. Ympäristölupa tarvitaan pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetulle ja kantavuudeltaan yli 1 350 tonnin aluksille soveltuvalle satamalle tai lastaus- tai purkulaiturille.

Ilmoituslomake sisältää jätehuoltosuunnitelman, eli suunnitelman siitä, miten aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuolto järjestetään.

Toimita lomake kahtena kappaleena Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Huvivenesatamasta toimitat ilmoituksen ja jätehuoltosuunnitelman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tee ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.


Lomakkeet

Ilmoitus satamatoiminnasta

Liitteet ja lisätietolinkit

Satamatoimintailmoituksen (6031) täyttöohje
Täyttöohje ilmoitukseen satamatoiminnasta.

Palvelut

Ilmoitus huvivenesatamasta

Katso tiedot