Siirry sisältöön

Ilmoituslomake haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Asiointikieli: Suomi

Ilmoituslomakkeella haaskapaikan pitäjä ilmoittaa kolme kertaa vuodessa haaskaruokintapaikalle toimitettujen käsittelemättömien sivutuotteiden määrän, eläinlajin ja sivutuoteluokan. Ilmoitukset tulee tehdä seuraavilta ajanjaksoilta: 1) tammikuu- huhtikuu, 2) toukokuu-elokuu 3) syyskuu–joulukuu. Ilmoitus tulee tehdä kahden viikon kuluessa edellisen jakson päättymisestä ja riippumatta siitä onko sivutuotteita toimitettu haaskaksi vai ei. Kun olet täyttänyt lomakkeen, toimita se kunnaneläinlääkärille jonka alueelta sivuotteita kerätään ja kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueella niitä käytetään.


Lomakkeet

Ilmoituslomake haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Käytön tuki


Palvelut

Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Katso tiedot