Siirry sisältöön
Kotiseutumuseo
Maamiesseura suunnitteli museon perustamista jo vuonna 1935, mutta sodan vuoksi hanke siirtyi. Vuonna 1944 päätettiin siirtää Sulkavan Tuikasta K.P. Lappalaiselta ostettu, vuonna 1860 rakennettu savupirtti kirkonkylälle.

Vuonna 1947 Kiuruvedelle perustettiin kotiseutuyhdistys, jolle maamiesseura lahjoitti keräämänsä esineistön. Tuolloin perustettiin varsinainen museo Männistönmäen kalliolle, jonne savupirttikin siirrettiin. "Museonmäelle" siirrettiin savupirtin lisäksi mm. tuulimylly sekä luhti- ja kokkoaitat.

Maanviljelijä Paavo Ruotsalainen oli aktiivinen museotoimija ja hänellä oli suuri rooli museon alkuun panemisessa. Hän esimerkiksi lahjoitti lapsuudestaan asti keräämänsä esinekokoelman savupirttimuseolle ja toimi pitkään museonhoitajana.

Vuonna 1973 museo ja iso osa esineistöstä tuhoutuivat tulipalossa, minkä jälkeen museotoiminta kunnallistettiin. Uuden museoalueen maa-alue saatiin seurakunnalta ja alueen suunnittelusta vastasi kiuruvetinen Mirja Nuutinen.

Nykyinen museoalue koostuu esinemuseosta ja savolaisesta pihapiiristä. Esinemuseorakennus on vuodelta 1860, jolloin talonisäntä Antti Hyvärinen rakensi sen Kiuruveden kunnalle lainajyvästöksi. Rakennus on aikoinaan toiminut myös siunauskappelina. Siitä löytyvät "miesten puoli" ja "naisten puoli" sekä kopiot Kiuruvedeltä löytyneistä  kivikautisesta korutaltasta sekä Luelahen ukosta, tiettävästi ainoasta Euroopan mantereelta löytyneestä ihmiskasvoisesta kivinuijasta.

Savolainen pihapiirin päärakennus on vuodelta 1916 peräisin oleva Luupuveden Hyvärilän talo. Talon huoneet on sisustettu kuvaamaan maalaistalon sisustusta eri vuosikymmenillä. Pihapiiriin kuuluvat lisäksi navetta Koivujärveltä, sen yhteydessä oleva karjalato Sulkavanjärveltä, luhtiaitta Niemiskylästä, savusauna Rapakkojoelta sekä tuulimylly Pyhännän Viitamäeltä. Lisäksi pihapiirissä on niittylato, pieni jalka-aitta sekä noin vuonna 1960 rakennettu, vuonna 2002 kunnostettu neljän talon yhteinen maitolaituri.

Lähteet:
Laukkanen, A., Tikkanen, O. Winberg, L. 1988
Kylien Savut: kotiseututietoa Kiuruvedestä.
Kiuruvesi. Kiuruveden Kirjapaino Oy. Karisto Oy

Huovinen, L. Kiuruvesi 1973-1980. 1988.
Kiuruvesi. Kiuruveden Kirjapaino Oy