• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Vaikuttaminen / Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston esite
Vanhusneuvoston toimintasääntö
Toimikausi
Vanhusneuvoston toimintakausi on kaupunginvaltuuston toimikausi.
Toimintasuunnitelma 2014

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2014

 • Paikallisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen tavoitteena yhtenäinen, paikalliset tarpeet huomioonottava vanhusneuvostotoiminta Ylä-Savon SOTE ky:n alueella.
 • Vanhuspalvelulain ja sen pohjalta annettujen laatusuositusten tunteminen esim. koulutuksien kautta.
 • Laitosvierailuja vanhusten hoito- ja palvelulaitoksiin. Havaintojen kirjaaminen. Palaute asianomaiseen laitokseen ja tiedoksi SOTE ky:lle ja kaupunginhallitukselle.
 • Vanhuspalvelulain toteutumisen seuranta viranomaisraporttien ja yleisöpalautteen pohjalta.
 • SOTE ky:n ja Kiuruveden kaupungin väliseen palvelusopimukseen tutustuminen.
 • Vanhustenviikon toteuttaminen yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
 • Vanhusneuvostotoiminnasta tiedottaminen: Vanhusneuvotoesitteen laatiminen, lehtitiedotteet, pöytäkirjat yleisesti nähtäville.
Tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävät:

 • Edistää ikäihmisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden keskuudessa.
 • On kaksisuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvien asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti.
 • Pitää esillä ikääntyvän väestön näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
 • On mukana ikääntyvän väestön tukemista koskevan suunnitelman valmistelussa ja palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa.
 • Lisäksi neuvostolla on oltava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen sekä ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
 • Aloitteiden ja lausuntopyyntöjen käsitteleminen.
Jäsenet toimintakaudelle 2013-2016