Korjausavustuksista on annettu uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016). Laki tuli voimaan 1.1.2017. Vuoden 2017 alusta lukien Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) toimii valtionapuviranomaisena eli ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että korjaushakemusavustukset lähetetään tai jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen ja seurannan. Kunnalle ei uudessa laissa ole enää jäänyt varsinaisia tehtäviä.

Uuden korjausavustuslain mukaisella avustuksella voidaan tukea

  • iäkkään ja/tai vammaisen henkilön asunnon korjaamista
  • kotona asumisen edistämiseksihissin jälkiasentamista olemassa olevaan kerrostaloon
  • liikkumisesteen poistamista


Avustuksilla on jatkuva haku. ARAn nettisivuilta löytyvät hakulomakkeet ja ohjeet hakemiseen. ARAn korjausneuvonnan puhelinnumero on 029 525 0818 ja sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi

Vuosien 2015 ja 2016 korjausavustuspäätösten mukaisten avustusten maksatus ja tarkastukset hoidetaan vielä kunnan toimesta. Avustuspäätöksen mukaiset toimenpiteet on tehtävä loppuun ja toimenpiteitä koskevat maksetut laskut ja muut maksukuitit on toimitettava rakennusvalvontaan avustuspäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä.