• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Yritysmuodot


yritysmuodot.png

Yritysmuodonvalitseminen tulee ajankohtaiseksi heti sen jälkeen, kun päätös yrittäjäksi ryhtymisestä on tehty.
Valintakriteereitä on useita, mutta ainakin seuraavat tulee ottaa huomioon:

- toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärä
- pääoman tarve
- velkavastuu


1.
  YKSITYINEN ELINKEINONHARJOITTAJA
   
  Yrittäjä toimii yksin (tai aviopuolison kanssa). Kevyt, nopeasti perustettava yritysmuoto, joka ei vaadi pääomaa. Yrittäjä tekee päätökset itsenäisesti ja vastaa veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti 1.3.2017 lähtien. Ilmoituksen voi halutessaan edelleen tehdä myös paperilomakkeilla (Lomake Y3 sekä henkilötietolomake).

Toisin kuin muiden yhtiömuotojen, yksityisen elinkeinonharjoittajan ei ole kaikissa tilanteissa pakko rekisteröityä kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin rekisteröityminen antaa kuitenkin vahvan nimisuojan toiminimelle, mutta sillä on myös yrityksen käytännön toiminnan kannalta vaikutusta. Yhteistyökumppanit useimmiten käyttävät juuri kaupparekisteristä saatavia tietoja taustatietoja tutkiessaan, jolloin kaupparekisteristä puuttumisella voi olla negatiivinen vaikutus.


 
 
  PERUSTAMINEN:

PRH:
Toiminimen perustamisilmoitus2.
  AVOIN YHTIÖ
   
  Vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, jotka molemmat vastaavat veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yhtiömiehillä on yksinäänkin täysi valta tehdä sopimuksia yhtiön nimissä, ellei yhtiösopimuksessa toisin määrätä. Luonteensa vuoksi avoin yhtiö vaatii yhtiömiehiltä täyttä keskinäistä luottamusta.

PRH:n sivuilta löytyy ladattava Avoimen yhtiön perustamispaketti, joka sisältää tarvittavat lomakkeet sähköisesti täytettävässä muodossa. Paketti sisältää:
  - yhtiösopimusmalli
  - perustamisilmoituslomake Y2
  - henkilötietolomake

 
 
  PERUSTAMINEN:

PRH:
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

3.
  KOMMANDIITTIYHTIÖ
   
  Vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies.
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ero on äänetön yhtiömies,
jolla ei ole oikeutta osallistua yhtiön hallintoon (ellei yhtiösopimuksessa toisin määrätä). Kun vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan, äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa pääomaan, rahasummaan tai apporttiin. (Apportti tarkoittaa sijoitusta, joka on muuta kuin rahaa, esimerkiksi kone tai laite, josta on yhtiölle taloudellista hyötyä.)
 
PRH:n sivuilta löytyy ladattava Kommandiittiyhtiön perustamispaketti, joka sisältää tarvittavat lomakkeet sähköisesti täytettävässä muodossa.
Paketti sisältää:
  - yhtiösopimusmalli
  - perustamisilmoituslomake Y2
  - henkilötietolomake

 
 
  PERUSTAMINEN:

PRH:
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

4.
  OSAKEYHTIÖ
   
  Yhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä useamman henkilön kanssa.
Omistajien vastuu rajoittuu sijoitettuun osakepääomaan, jota yksityisessä osakeyhtiössä on oltava 2 500 euroa ja julkisessa osakeyhtiössä 80 000 euroa. Osakeyhtiö on Suomen suosituin yhtiömuoto. Sen toimintaa säätelee osakeyhtiölaki ja se on hallinnoltaan muita yhtiömuotoja raskaampi.


Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti YTJ:n palvelussa. Halutessaan ilmoituksen voi jättää myös paperilomakkeella.

YTJ:n palvelusta löytyy myös valmis perustamispaketti osakeyhtiölle
  - perustamisilmoituslomake Y1
  - perustamisilmoituksen liite 1
  - muut perustamisasiakirjat
  - henkilötietolomake


 
  PERUSTAMINEN:

PRH:
Osakeyhtiön perustamisilmoitus


YTJ:
Osakeyhtiön perustamisilmoitus (perustamispaketti löytyy sivulta)

5.
  OSUUSKUNTA
   
  Yhtiön voi perustaa yksin, mutta yhteisöllisen luonteensa vuoksi sillä usein on useita omistajia. Osuuskunta poikkeaa muista yhtiöistä sillä, että yleensä sen tarkoitus on tuottaa palveluja jäsenilleen, ei suinkaan tuottaa mahdollisimman paljon voittoa. Velkavastuu rajoittuu osuusmaksuun (ellei säännöissä ole mainintaa lisämaksuvelvollisuudesta).

Osuuskunnalle löytyy perustamispaketti YTJ:n sivuilta.
Paketti sisältää:
  - perustamisilmoitus Y1
  - liite 2
  - muut perustamisasiakirjat
  - henkilötietolomake

  PERUSTAMINEN:

PRH:
Osuuskunnan perustaminen


YTJ:
Osuuskunnan perustamisilmoitus (perustamispaketti löytyy sivulta)


 


Yritysmuodon valinnasta löytyy lukuisia oppaita ja ohjeita.
Alla on muutama yritysmuodon valinnan opas, joihin kannattaa tutustua.
Vertaile yritysmuotoja omiin tarpeisiisi, niin löydät itsellesi sopivimman!


Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja vastuut

Suomi.fi: Yritysmuodon valinta


Uusyrityskeskus: Perustamisopas alkavalle yrittäjälle