• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Varhaiskasvatus / Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Kunnallinen perhepäivähoito on kaupungin tuottamaa varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona kunnan vuokraamissa tiloissa.

Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Lapsimäärään lasketaan mukaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Hoitajat kuuluvat työaikalain piiriin; työaika on 40 h/vko, tarvittaessa hoitajien työaika tasoitetaan 13 viikon aikana.
Perhepäivähoitajien esimiehenä toimii perhepäivähoidon ohjaaja.

Hoitosuhteen alussa

Tehdään kirjallinen sopimus lapsen huoltajien kanssa varhaiskasvatuksen laajuudesta. Lapselle osoitetaan hoitosuhteen alussa varahoitopaikka, jota on mahdollista käyttää kun hoitaja ei ole työssä.
Varahoitopaikkoina Kiuruvedellä  toimivat Lähteen ryhmiksen yhteydessä sijaitseva varahoitoyksikkö ja tiimin muut perhepäivähoitajat. Jos vanhemmat järjestävät varahoidon itse, ovat ko. päivät perheelle maksuttomia.

Kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa lapselle päivähoidossa tapahtuneet tapaturmat kunnallisen terveydenhoidon piirissä.

 

Ruokailu

Perhepäivähoidossa noudatetaan 10 vk  ruokalistaa. Erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin ja/tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma ( Lapsen vasu ) laaditaan yhdessä vanhempien/huoltajien ja perhepäivähoitajan sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

 

 

   
    Lisätietoja antavat:

Perhepäivähoidon ohjaaja Susanna Rytkönen, 040 7059586
Varhaiskasvatuksen johtaja Eeva Peltola,  040- 533 8547